– W naszym przekonaniu ofertę uczelni można znakomicie wykorzystać do rozwiązania bieżących i przewidywanych problemów firm jak też, na przykład, do przygotowania założeń biznesplanów tyczących projektów uruchomienia lub poszerzenia działalności gospodarczej – powiedział Cezary Kubicki, prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli na łamach serwisu stalowemiasto.pl na temat podpisanej właśnie umowy pomiędzy Inkubatorem a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.