Wszystkich studentów I-go roku zapraszamy na spotkania organizacyjne. Będą odbywały się one według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku WSIiZ na ulicy Sucharskiego 2

STUDIA STACJONARNE – licencjat

4.10.2011

9:00 – 10:00 sala RA3

– Bezpieczeństwo wewnętrzne (LBD)

– Informatyka, Programowania (IID + IID-P)

– Ekonomia, Biznes międzynarodowy (LED + LED-BM)

– Finanse i rachunkowość (LFD)

12:00 – 13:00 sala RA3

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Grafika Komputerowa / Web design

– Stosunki międzynarodowe (LSmD)

– Turystyka i rekreacja (LTD)

– Kosmetologia (LKoD)

STUDIA NIESTACJONARNE – licencjat

7.10.2011

15:00-16:00 sala RA3

– Bezpieczeństwo wewnętrzne (LBZ)

– Administracja (LAZ)

17:00 – 18:00 sala RA3

– Informatyka (IIZ)

– Zdrowie publiczne (LZZ)

– Kosmetologia (LKoZ)

14.10.2011

15:00 – 16:00 sala RA3

– Ekonomia (LEZ)

– Finanse i rachunkowość (LFZ)
– Logistyka (ILZ)

17:00 – 18:00 sala RA3

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Grafika komputerowa (LDZ + LDZ-GK)

– Turystyka i rekreacja (LTZ)

STUDIA STACJONARNE II-go STOPNIA

24.10.2011


9:00 – 10:00 sala RA53

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (UDD)

10:00 – 11:00 sala RA53
– Ekonomia (UED)

11:00 – 12:00 sala RA53

– Turystyka i rekreacja (UTD)

12:00 – 15:00 sala RA53

– Informatyka (UID)

STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA

28.10.2011

15:00 – 18:00 sala RA3
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (UDZ)

17:00 – 20:00 sala RA53

-Turystyka i rekreacja (UTZ)

18:00 – 21:00 sala RA3

– Ekonomia (UEZ)

4.11.2011

15:00 – 18:00 sala RA3

– Zdrowie publiczne (UZZ)

17:00 – 20:00 sala RA53

– Informatyka (UIZ)

18:00 – 21:00 sala RA3

– Administracja (UAZ)