Wszystkich studentów I roku zapraszamy na spotkania organizacyjne. Będą odbywały się one według harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Przypominamy, że studenci I roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przed rozpoczęciem zajęć powinni wyrobić sobie Elektroniczną Legitymację Studencką. Przeczytaj, jak wyrobić Elektroniczną Legitymację Studencką.

STUDIA STACJONARNE – I stopnia

30 września 2013 r., godz. 9:00, sala RA3

Bezpieczeństwo wewnętrzne (LBD)
Ekonomia (LED)
Ekonomia- Biznes międzynarodowy (LED-BM)
Filologia (LJD, LJD-CH)
Fizjoterapia (LFzD)

30 września 2013 r., godz. 11:00, sala RA3

Logistyka (ILD)
Informatyka (IID)
Informatyka – Programowanie (IID-P)
Informatyka i ekonometria (LKD, LKD-BSI)
Finanse i rachunkowość (LFD)

30 września 2013 r., godz. 13:00, sala RA3

Kosmetologia (LKoD)
Turystyka i rekreacja (LTD)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (LDD)
Dziennikar i komunikacja społeczna – Grafika komputerowa w mediach (LDD-GK)

STUDIA NIESTACJONARNE – I stopnia

4 października 2013 r., godz. 15:00, sala RA3

Ekonomia (LEZ)
Filologia (LJZ)
Logistyka (ILZ)

4 października 2013 r., godz. 17:00, sala RA3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (LDZ, LDZ-GK)
Finanse i rachunkowość

11 października 2013 r., godz. 15:00, sala RA3

Bezpieczeństwo wewnętrzne (LBZ)
Administracja (LAZ)
Kosmetologia (LKoZ)

11 października 2013 r., godz. 17:00, sala RA3

Informatyka (IIZ)
Fizjoterapia (LFzZ)

STUDIA STACJONARNE – II stopnia

4 listopada 2013 r., godz. 9:00

Ekonomia (UED) – sala RA53
Administracja (UAD) – sala RA132
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (UDD) – sala RA21
Turystyka i rekreacja (UTD) – sala RA 22

STUDIA NIESTACJONARNE – II stopień

8 listopada 2013 r., godz. 17:00

Administracja (UAZ) – sala RA3
Zdrowie publiczne (UZZ) – sala RA21

15 listopada 2013 r., godz. 17:00

Ekonomia (UEZ) – sala RA3
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (UDZ) – sala RA21
Turystyka i rekreacja (UTZ) – sala RA53

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku głównym WSIiZ przy ulicy Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy.