Międzynarodowa Konferencja „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012” odbędzie się 12 – 13 października 2011 w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ.

Konferencja poświęcona będzie transgranicznym problemom przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych w aspekcie EURO 2012. Ma ona stanowić płaszczyznę naukowej refleksji reprezentantów dyscyplin naukowych i praktyków na temat aktualnego rozumienia problemów bezpieczeństwa transgranicznego w jego uwarunkowaniach na rok przed organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej "EURO-2012". Miejsce konferencji – Rzeszów – wskazuje na rozpatrywanie problemów głównie w trójkącie Polska – Ukraina – Słowacja.

Potencjalna skala zagrożeń wywołanych specyficznymi uwarunkowaniami organizacji i przebiegu mistrzostw Europy w piłce nożnej "Euro 2012" generuje szereg problemów zagrożenia bezpieczeństwa, które nie pojawią się zapewne w innych okolicznościach.

Konferencja będzie ukierunkowana na zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludności i infrastruktury oraz obejmować problemy:
– integracji zarządzania bezpieczeństwem i systemem reagowania trans granicznego;
– identyfikacji metod i sposobów rozpoznania nowych zagrożeń bezpieczeństwa, a w tym atakiem terrorystycznym;
– wpływ zagrożeń potencjalnym atakiem terrorystycznym na bezpieczeństwo imprez sportowych i towarzyszących;
– integracja zarządzania bezpieczeństwem oraz ratownictwem;
– ochrona ludności i infrastruktury w aspekcie przeciwdziałania występowaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz
Marszałek Województwa Podkarpackiego – dr Mirosław Karapyta

Plan konferencji dostępny na stronie wydarzenia.