7 października 2008 roku o godzinie 9:30 odbędzie się test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM) dla kandydatów z II tury rekrutacji.

Uprawnionymi do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego do SBM są osoby, które uzyskały co najmniej 200 punktów za świadectwo maturalne – nowa matura, 20 punktów – stara matura. Osoby te zostaną o tym poinformowane listownie, ponadto informacje takie będzie można uzyskać telefonicznie, znaleźć na stronie internetowej oraz na listach wywieszonych w holu głównym Uczelni.

Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego, decyduje o przyznaniu najlepszym kandydatom stypendiów pokrywających 100 lub 50% czesnego na pierwszym semestrze studiów. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do SBM zostaną o tym fakcie poinformowane listownie. Mogą także dowiedzieć się o tym korzystając z informacji telefonicznej lub internetowej.

O szczegółach systemu stypendialnego SBM przeczytasz tutaj.