– Trochę się boję, ale myślę, że pójdzie dobrze – Ania. – Cały weekend spędziłem rozwiązując różne testy na inteligencję, mam nadzieję, że przyniesie to dobry efekt – Piotr. – Stres jest, ale bez przesady, jak nie zdam, nic się nie stanie – Kasia. To tylko niektóre wypowiedzi kandydatów na studia, złapanych przez naszego reportera tuż przed testem kwalifikacyjnym do Systemu Bezpłatnych Miejsc.

Test odbył się 3 sierpnia 2009 roku. Przybyło na niego tak wielu chętnych, że kandydaci rozmieszczeni zostali w kilku salach wykładowych. Na napisanie egzaminu każdy miał godzinę. – Na początku wydawało się to trochę mało, bo kartek z pytaniami był cały stos, ale ostatecznie z wszystkim zdążyłem – mówi tuż po teście Paweł, tegoroczny maturzysta. – Spodziewałam się, że będzie prościej, poziom testu był wysoki, ale tak naprawdę wystarczyło pogłówkować i odpowiedzi były oczywiste – dzieli się swymi przeżyciami Magda. – Najtrudniejsze były dla mnie pytania związane z matematyką, obawiam się, że popełniłem tam kilka błędów, ale może się załapię na stypendium – mówi Tomek, który stara się o przyjęcie w ramach SBM na Dziennikarstwo. – Mnie część matematyczna bardzo ucieszyła, ponieważ staram się o przyjęcie na Ekonomię, matematyka nie jest dla mnie problemem – mówi Karolina.

Test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc, który miał miejsce 3 sierpnia był drugą szansą dla kandydatów na bezpłatne studia. Pierwszy termin testów odbył się na początku lipca i z radością chcemy poinformować, że ponad 70% kandydatów zdało test pozytywnie, a tym samym będzie studiować bezpłatnie lub tylko częściowo płatnie. Wyniki z drugiego terminu testu będą znane w piątek, 7 sierpnia 2009 roku. Listy z nazwiskami zostaną wywieszone w holu głównym siedziby WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Informację będzie też można uzyskać telefonicznie w Dziale Rekrutacji (17 866 11 99 oraz 17 866 11 88).