W dniach 12-15 listopada 2017 roku dr Konrad Szocik uczestniczył w konferencji naukowej “The 2nd International Conference on the Evolution of Religion. The Evolution of Religion: How Biology, Psychology, and Culture Interact”, która odbyła się w Santa Ana Pueblo (Nowy Meksyk) w USA.

Dr Konrad Szocik z WSIiZ uczestniczył w konferencji naukowej “The 2nd International Conference on the Evolution of Religion. The Evolution of Religion: How Biology, Psychology, and Culture Interact

W konferencji brało udział ponad 80 prelegentów, w olbrzymiej większości z USA, ale także z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Włoch. Konferencja organizowana była przez czterech naukowców, którzy zajmują się kognitywnym i ewolucyjnym podejściem do religii: Jay Feierman (New Mexico University), Lluis Oviedo (Antonianum University w Rzymie), Connor Wood (Boston University School of Theology) i John Shaver (University of Otago).

Tematem przewodnim konferencji była ewolucja religii. Wśród rozważanych zagadnień analizowano takie kwestie jak pochodzenie religii, relacja między religią a ludzką biologią i poznaniem czy analiza możliwej użyteczności religii, szczególnie dla rozwoju ludzkich zdolności prospołecznych.

W trakcie konferencji dr Konrad Szocik wygłosił referat pod tytułem „Pluralistic approach to the evolution of religion”. Przedstawił krytycznie możliwości zastosowania podejścia Darwinowskiego do wyjaśniania ewolucji kulturowej, w tym religijnej, i zasugerował konieczność wykroczenia poza wąską perspektywę biologiczną, szczególnie Darwinowską, ku perspektywie pluralistycznej, która oferuje pełniejsze wyjaśnienie tak złożonego fenomenu, którym jest religia.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych, jak również do umocnienia już istniejących znajomości z naukowcami z innych państw.