Rozgłośnia radiowa, studencki portal internetowy, magazyn akademicki, a wkrótce telewizja – wszystko to czeka na studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia na tym kierunku to nie tylko wiedza teoretyczna, ale – jak widać – przede wszystkim praktyczna.

To kierunek wymarzony dla osób interesujących się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations, grafiką komputerową, a także problematyką prasy samorządowej i lokalnej.

– To, co powoduje, że studia na dziennikarstwie zyskują dodatkową wartość to ogromny nacisk na aspekty praktyczne kształcenia. Duża część zajęć prowadzona jest przez praktyków (pracowników radia, telewizji i gazet). Teoria oczywiście jest ważna, ale wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia praktycznego wykładowców – bezcenne. Nabywane umiejętności praktyczne można weryfikować na bieżąco uczestnicząc w tworzeniu portalu studenckiego – studentcafe.pl, oraz pisząc eseje na bistro.edu.pl. Jeśli ktoś czuje powołanie do pracy w radiu, będzie mógł stać się częścią radioeter.fm – mówi dr Maciej Ulita, prodziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Program studiów nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń, wiele miejsca zajmują warsztaty praktyczne. Dzięki temu, studenci przyswajają sobie wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko z dziennikarstwa, ale i fotografii, reklamy, grafiki komputerowej i projektowania graficznego. Natomiast realizacja programu w ramach lektoratu umożliwia studentom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym. Infrastruktura informatyczna WSIiZ, w tym nowe laboratoria w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, zapewnia doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych.

– Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy dotyczy zwłaszcza osób wybierających specjalność grafika komputerowa w mediach. Obecnie w Urzędach Pracy jest ponad dwa razy więcej ofert niż osób poszukujących pracy w tym zawodzie – mówi Barbara Leśniak z Biura Karier WSIiZ.

Potrzeby rynku pracy sprawiły też, że Uczelnia wprowadziła nową odrębną ścieżkę kształcenia: psychologia komunikowania i relacji międzyludzkich.

Jakie specjalności można wybrać na tym kierunku? Jakie przedmioty będą realizowane w trakcie nauki? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.