– W dzisiejszych czasach charakteryzujących się szybkimi zmianami w gospodarce dobrze jest rozumieć ich istotę i przyczyny. Rozumienie zmian ułatwia bowiem ludziom przystosowanie się do nich – mówi prof. Jan Sulmicki, wykładowca WSIiZ zachęcając młodzież do studiowania Ekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje zarówno studia I jak i II stopnia na tym kierunku.

Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii.

– Dzięki nowym inwestycjom, rozwojowi usług finansowych i bankowych w Polsce absolwenci kierunków ekonomicznych nie mają większego problemu ze znalezieniem pracy po studiach. Coraz częściej brakuje pracowników na stanowiska menedżerów, koordynatorów, handlowców, a także do obsługi księgowej – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Uczelnia oferuje nieprzebrane wręcz możliwości rozwoju w dziedzinie ekonomii. Wśród wykładowców znajduje się nazwiska znakomitych specjalistów i uznanych autorytetów. Są to m.in. członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Jan Winiecki, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN prof. Ryszard Bugaj, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego prof. Witold Koziński czy doradca Banku Światowego prof. Bartłomiej Kamiński, doradca wielu firm, m.in. PKO BP czy PLL LOT, prof. Krzysztof Opolski czy związany z University College London prof. Tomasz Mickiewicz. To tylko niektórzy spośród wielu wybitnych ekonomistów.

Do dyspozycji studentów oddano także nowoczesne laboratoria, m.in. Laboratorium Finansowe – największe w tej części Europy. Całość wyposażała ta sama firma, która dostarcza sprzęt dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Laboratorium łączy w sobie zalety oprogramowania analitycznego oraz baz danych informacji finansowej z najnowocześniejszymi technologiami multimedialnymi. Daje to naszym studentom dostęp do światowych rynków finansowych zarówno w czasie rzeczywistym, jak w ujęciu historycznym – wyjaśnia dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

– Studenci mają możliwość w realnych warunkach giełdowych uczyć się mechanizmów funkcjonowania finansowego świata, mogą zawierać transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, na przykład akcji, poprzez platformę symulacyjną – dopowiada dr Robert Góra, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego WSIiZ.

Jakie specjalności można wybrać na tym kierunku? Jakie przedmioty będą realizowane w trakcie nauki? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.