Atrakcyjne specjalności, nauka w pierwszym w tej części Europy Laboratorium Finansowym symulującym giełdę, uznane autorytety naukowe. Wszystko to czeka na kandydatów na studia na kierunku Finanse i rachunkowość. To edukacyjna nowość Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Z analizy ofert pracy, jakie spływają do Biura Karier wynika, że branża finansowa nadal dynamicznie się rozwija i istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników tego sektora. Wśród ofert znajdują się miejsca pracy dla księgowych, analityków finansowych, doradców finansowych, ekspertów ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalistów ds. inwestycji itp. Tylko w I kwartale 2011 roku oferty pracy na tego typu specjalistów stanowiły około 50 % wszystkich ofert – mówi Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

Wybór kierunku Finanse i rachunkowość umożliwi studentom poznanie problematyki finansowej oraz zasad rachunkowości, co pozwoli im na właściwe rozumienie reguł rządzących gospodarką oraz skuteczne ograniczanie ryzyka funkcjonowania jednostek i organizacji w otoczeniu ekonomicznym. Swoją wiedzę będą zdobywać pod czujnym okiem specjalistów o uznanej pozycji w kraju i za granicą. Wśród wykładowców znajdują się m.in. profesorowie: Jan Winiecki, Ryszard Bugaj, Bartłomiej Kamiński, Tomasz Mickiewicz, Waldemar Karwowski czy Krzysztof Opolski.

Studenci będą mieli niepowtarzalną możliwość szlifowania swoich umiejętności praktycznych w specjalistycznym laboratorium finansowym – jedynym tego rodzaju laboratorium w tej części Europy! Laboratorium znajduje się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Ta profesjonalnie wyposażona sala o charakterze dealing roomu, ma umożliwić realizację innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Znajdują się w niej 24 stanowiska pracy ze specjalnymi jednostkami komputerowymi, wyposażonymi w podwójne monitory LCD i z zainstalowanymi platformami transakcyjnymi TMS Brokers. Laboratorium wyposażała ta sama firma, która dostarcza sprzęt dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Prowadzone badania niezbicie świadczą o tym, że kompetencje finansowe będą cenione na rynku pracy w przyszłości. Wynika z nich, że duże zapotrzebowanie będzie zgłaszane przede wszystkim na wysoko wykwalifikowanych menedżerów finansowych (np. badania firmy Manpower) oraz na specjalistów w zakresie projektowania pakietów szeroko pojętych usług finansowych – doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, analityków finansowych (np. badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych) – wyjaśnia dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych, który objął patronat nad kierunkiem.

Dodatkowo studenci będą mogli rozwijać zainteresowania pisząc dla Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse". Kwartalnik publikuje artykuły prezentujące tematykę finansową, w tym z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Istotnym elementem zdobywania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości będzie jej praktyczne zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.