Już ponad 500 uczniów klas 5 i 6 w samym Rzeszowie uczestniczyło w pięciu edycjach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Niesłabnące zainteresowanie tymi zajęciami sprawiło, że 19 stycznia 2015 roku ruszyły zapisy na zajęcia kolejnej, VI edycji EUD w Rzeszowie. Zajęcia organizowane są przy zaangażowaniu dydaktyków i praktyków Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz kadry zewnętrznej.

Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

Poprzednie edycje Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego cieszyły się dużą popularnością. Ich uczestnicy byli z zajęć bardzo zadowoleni.

– Wiedzę z zajęć EUD wykorzystuję m.in. w szkole. Bardzo podobał mi się wykład z zarządzania czasem, na którym prowadzący opowiedział o metodzie „wrzucania dużych kamieni”, czyli realizacji w pierwszej kolejności spraw trudnych, a w dalszej lżejszych. Dzięki temu jestem bardziej zorganizowany. Po nauce mam czas na relaks – mówi Maksymilian Rogoyski, uczestnik EUD.

Entuzjazm rodziców jest równie duży. – Chcę, by córka kształtowała w sobie cechy przedsiębiorczości, bo to zaowocuje w przyszłości. Najbardziej podobają się jej warsztaty, gdzie w towarzystwie rówieśników pracuje nad danym zagadnieniem, a potem prezentuje efekt pracy przed wszystkimi uczestnikami i prowadzącym – mówi Mariusz Przywara, ojciec jednej z uczestniczek.

– Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od 6 lat! – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizującej projekt.

Zajęcia w ramach EUD są prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także na sześciu innych polskich uczelniach. To Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Szczeciński.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań obejmujących dwie godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 17:30 do 19:00.

Harmonogram zajęć dla dzieci:
26 marca: Współpraca przedsiębiorstw [ZARZĄDZANIE]
9 kwietnia: Rola marketingu we współczesnym świecie [MARKETING]
23 kwietnia: Podatki dla domu i firmy [OTOCZENIE GOSPODARCZE]
14 maja: Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i osiągać lepsze rezultaty [EFEKTYWNE DOSKONALENIE SIĘ]
28 maja: Finanse dla sprytnych [FINANSE PRZEDSIĘBIORCY]
11 czerwca: Przedsiębiorczość w działaniu [PRAKTYKA BIZNESU]

Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszym studentom z danego ośrodka.

W minionych edycjach EUD młodzi studenci wygrywali wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, m.in. tablety. W ostatniej edycji, której finał odbył się 4 grudnia 2014 roku test wyłonił trzech finalistów: Sebastiana Binkowicza, Gabriela Kędziora i Michała Łozę. Każdy z nich otrzymał tablet Samsung T210 Galaxy Tab 4. Pozostali studenci otrzymali upominki ufundowane przez WSIiZ.

EUD ma także ofertę skierowaną do rodziców. Jest to cykl zajęć związany z wychowaniem dzieci i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji społecznych.

Harmonogram zajęć dla rodziców:
26 marca: Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci [SZTUKA WYCHOWANIA – ROLA RODZICA]
9 kwietnia: Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie [DZIECKO I MEDIA]
23 kwietnia: O sztuce wyznaczania i osiągania celów [PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE]
14 maja: Doskonalenie współpracy w rodzinie [PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE]
28 maja: Gimnastyka umysłu w domu [EFEKTYWNA EDUKACJA]
11 czerwca: Psychologia inwestora [ŻYCIE GOSPODARCZE]

EUD działa od 2008 roku. Dotychczas z możliwości udziału w programie skorzystało ponad 8000 uczennic i uczniów z całej Polski. W najnowszej edycji rozdanych zostanie ponad 120 indeksów. Nabór na zajęcia trwa od 19 stycznia do 1 marca 2015 roku. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 marca 2015 roku. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć w WSIiZ, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.