Do 30 marca trwa rekrutacja studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na wyjazdy studyjne oraz wyjazdy na praktyki w ramach unijnego ERASMUS+. Uczestnictwo w programie pozwala zdobyć cenne doświadczenia, otwierające umysł i zmieniające życie.

Dzięki uczestnictwu w prestiżowym programie Erasmus+ masz szansę poszerzyć swoją wiedzę w zakresie naukowym i kulturowym, a także zdobyć doświadczenie podczas realizacji staży w zagranicznych firmach.

Program Erasmus+ umożliwia studentom, m.in.:realizację części studiów w zagranicznej uczelni i międzynarodowym otoczeniu;

  • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie;
  • doskonalenie znajomości języków obcych;
  • pozyskanie dofinansowania na zagraniczny pobyt;
  • nawiązanie nowych znajomości;
  • naukę samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
  • poznanie systemu pracy, kształcenia i metod nauczania w innych krajach.

Jako uczestnik Programu Erasmus+ otrzymasz dofinansowanie w postaci:stypendium na zagraniczne studia lub realizację stażu

  • całkowite zwolnienie z opłat czesnego na uczelni partnerskiej;
  • zaliczenie okresu studiów na uczelni partnerskiej;
  • możliwość aplikowania o stypendium naukowe WSIiZ po powrocie z uczelni partnerskiej;
  • nawet do 75% zniżki z opłat czesnego WSIiZ na czas wyjazdu.

Zapraszamy do aplikowania!

Dokumenty należy składać do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (pok. 207) do 30 marca 2016 roku.