W rankingu tygodnika Wprost 2014 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców! W zestawieniu WSIiZ ma 5. lokatę wśród szkół wyższych z tego sektora najbardziej cenionych przez pracodawców. Redakcja tygodnika „Wprost” przeprowadziła badania ankietowe wśród 500 największych polskich firm.

– Ranking Wprost opiera się na opinii pracodawców. To dla nas jednoznaczny sygnał od szefów największych firm w Polsce, że dobrze przygotowujemy młodzież do pracy zawodowej. Kładziemy duży nacisk na współpracę z biznesem i kształcenie praktyczne. Efekty są widoczne – zaznacza prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Uczelnia od lat współpracuje z biznesem i tworzy kierunki oraz programy kształcenia, po których absolwenci znajdują ciekawą i dobrze płatna pracę. Wprowadza do oferty nowe praktyczne kierunki i specjalności, które stanowią niszę na rynku pracy. Wśród nich są anglojęzyczne ścieżki kształcenia (Aviation Management, Information Technology, Finance and Accounting, International Management, Hospitality Management, Physiotherapy, Logistics, Logistics in Transport), dodatkowe specjalności (m.in. zooterapia, warsztat biznesowy – jak założyć własną firmę). 2 nowe kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy to dietetyka i 3-letnie prawo.

Uczelnia, prowadzi anglojęzyczne studia pod patronatem światowych liderów w branży: Aviation Management – Lufthansa, Finance and Accounting – UBS oraz Information Technology – Akademia Cisco.

W tym roku kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna zdobył II miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program o profilu kształcenia praktycznego. Ministerstwo doceniło unikatowość i innowacyjność stosowanych w uczelni rozwiązań. Przyznane środki w wysokości 1 mln zł są wykorzystywane na dalsze podnoszenie jakości kształcenia o praktycznym charakterze, m.in. na organizację warsztatów z rzecznictwa prasowego i PR, warsztatów graficznych oraz serii spotkań z czołowymi dziennikarzami, m.in. Katarzyną Kolendą-Zaleską, Grzegorzem Miecugowem i Marcinem Mellerem.

Praktycznie uczą biznesu
WSIiZ kładzie duży nacisk na naukę praktyki – oprócz wykładów, studenci podczas zajęć i warsztatów uczą się od ekspertów i doświadczonych praktyków. Mogą też uczestniczyć w darmowych, międzykierunkowych wykładach wybitnych wykładowców oraz w wykładach otwartych.
Studenci wszystkich kierunków mogą uczestniczyć w „Warsztatach biznesowych – załóż własną firmę". Absolwenci tej specjalności zostają kompleksowo przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach uzyskują też informacje o możliwości pozyskania funduszy, o zasadach prowadzenia rachunkowości, księgowości i sposobach wykorzystania różnych narzędzi marketingowych przy promowaniu biznesu. Warsztaty prowadzone są przez ekspertów oraz praktyków. Sukces i potrzebę takich zajęć potwierdzają firmy zakładane przez studentów.

Zajęcia w innowacyjnych laboratoriach
Studenci WSIiZ uczą się w nowoczesnych i znakomicie wyposażonych laboratoriach naukowo-dydaktycznych. To innowacyjne obiekty umożliwiające łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy ma bardzo duże znaczenie. Do dyspozycji są tu pracownie wysokich technologii tele-informatycznych (np. laboratorium finansowe, grafiki 3D i 2D, laboratorium automatyki i robotyki, przetwarzania obrazu i rzeczywistości wirtualnej, laboratorium Inteligentnych systemów informacyjnych), a także: pracownia kryminalistyczna, kosmetologiczna, laboratorium finansowe oraz laboratoria komputerowe.

Międzynarodowe sukcesy studentów
WSIiZ to uczelnia międzynarodowa, w której kształci się ok. 8 tys. studentów, w tym ponad 1400 obcokrajowców z 20 krajów z świata. Międzynarodowe kontakty stwarzają studentom niepowtarzalną możliwość nawiązania przyjaźni i kontaktów międzynarodowych, które mogą zaowocować wspólnym projektami biznesowymi.

Na uczelni działa ponad 30 organizacji studenckich i kół naukowych, w których studenci rozwijają swoje pasje i talenty. Są to m.in: Magazyn Studencki „PRESSJA ”, RADIOETER FM , Akademicki Związek Sportowy, Chór Uczelniany „VOX COELESTIS”. Ta działalność procentuje międzynarodowymi i ogólnopolskimi sukcesami. Studenci z koła finansowego BOSS zostali mistrzami świata w 35. Międzynarodowym Konkursie Marketplace na najlepszy wirtualny biznes. Zespół WSIiZ pokonał silną konkurencję z USA, Kolumbii, Kanady, Malezji i Polski. Z kolei międzynarodowa drużyna z koła naukowego nowych technologii programistycznych zwyciężyła w maratonie programistycznym Microsoft, pokonując najlepsze drużyny informatyczne z 34 uczelni z całej Polski. Kolejny sukces studentów WSIiZ to I miejsce w krajowym finale największego światowego konkursu technologicznego „Imagine Cup 2014”, organizowanego przez Microsoft. Teraz twórcy zwycięskiej gry, opartej na motywach baśniowych, powalczą o finał światowy!

Studenci WSIiZ zdobyli trzy I miejsca w etapie regionalnym konkursu Studencki Nobel 2014, który wyłania najwybitniejszych żaków. Daniel Dereniowski, laureat I miejsca w województwie, będzie walczył w etapie ogólnopolskim o tytuł najlepszego studenta w Polsce.

Czy wiesz, że…

  • W roku akademickim 2013/2014 blisko 800 studentów otrzymało stypendium w wysokości 100% czesnego i więcej. Prawie 1000 studentów otrzymuje stypendium w wysokości między 50% a 100% czesnego. Suma stypendiów przyznana w roku akademickim 2013/2014 pokryła 36% czesnego, co oznacza, że co 3 student studiuje za darmo!
  • W WSIiZ można studiować za darmo już od 1. semestru w ramach Stypendium od Początku Studiów. Do przyznania w każdym roku akademickim na studia I i II stopnia jest aż 1000 stypendiów pokrywających 50% i 100% czesnego. Kandydaci na studia I stopnia, którzy złożą podanie do 31 lipca 2014 roku będą pisać test kwalifikacyjny do tego stypendium. Kandydaci na studia II stopnia muszą wykazać się m.in. średnią z toku studiów wynoszącą minimum 4,2.
  • Według rankingu Perspektyw 2014 WSIiZ to najlepsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu i jedna z 9 najlepszych w kraju.
  • WSIiZ ma bardzo dobrą opinię wśród pracodawców – na jednego absolwenta kierunku Informatyka w Biurze Karier WSIiZ przypadają ponad 4 oferty pracy.
  • WSIiZ ma podpisane umowy partnerskie z ponad 200 uczelniami z całego świata.
  • Dla przyszłych studentów WSIiZ opracowała profesjonalną ankietę, która bada predyspozycje zawodowe pod kątem wyboru kierunku. Ankietę można znaleźć na stronie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/ankieta_rekrutacyjna


Pełna oferta praktycznych studiów w WSIiZ znajduje się w serw
isie internetowym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.