Osoby, które ukończyły 50 lat i chcą aktywnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać czas, pogłębiając wiedzę z różnych dziedzin, powinny zapisać się do „Akademii 50+”, która zostanie otwarta przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zapisy trwają do końca września.

Zajęcia w formie wykładów będą odbywać się dwa razy w miesiącu, po popołudniu, w siedzibie WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Tematyka wykładów będzie bardzo różnorodna: problemy współczesnego świata i Polski, ciekawe miejsca w regionie, kraju i na świecie, obyczaje, religie, historia i współczesność: literatura, plastyka, muzyka – to tylko niektóre z propozycji wykładów.

– Uczestnicy Akademii 50+ zdobędą też wiedzę z zakresu zdrowia i medycyny – np. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, kosmetologii a także informatyki, administracji państwowej, finansów i biologii (np. genetyka). Tematyka wykładów będzie bliska problemom i potrzebom starszych osób. Będziemy się też starać, by w sposób jak najbardziej przystępny i interesujący poszerzali swoją wiedzę z różnych dziedzin. W miarę możliwości, poszerzymy ofertę tematyczną o zagadnienia interesujące słuchaczy – mówi dr Zbigniew Kozdronkiewicz z Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ, organizator Akademii 50+.

Dodatkową atrakcją Akademii 50+ będą sekcje zainteresowań prowadzone w mniejszych grupach – lektoraty językowe na różnych poziomach, sekcje komputerowe np. Word dla seniora czy komputer dla średniozaawansowanych. W planie są spotkania integracyjne w malowniczo położonym Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, wycieczki krajoznawcze, gimnastyka i rehabilitacja, a nawet zajęcia Nordic Walking. Słuchacze będą mogli korzystać z usług Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ w Tyczynie w promocyjnych cenach.

– Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc w kształtowaniu aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób starszych i w średnim wieku. Dzięki zajęciom będą mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Chcemy zachęcić słuchaczy do pracy twórczej i środowiskowej, a także działań na rzecz środowiska lokalnego i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, w formie wolontariatu – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Każda osoba otrzyma legitymację Słuchacza Akademii (umożliwiającą np. korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni WSIiZ). Uczestnicy będą mieć dostęp do Wirtualnej Uczelni – będą mogli przez Internet sprawdzić plan zajęć, śledzić aktualne informacje, pobrać prezentacje wykładów, a nawet brać udział w internetowych dyskusjach z innymi słuchaczami i wykładowcami za pośrednictwem Akademickiego Forum Dyskusyjnego.

Słuchacze Akademii 50+ będą mieli także możliwość skorzystania z usług Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ w Tyczynie po promocyjnych cenach oraz uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.

Zapisy do Akademii 50+ będą przyjmowane w Sekretariacie Akademii 50+ (główna siedziba uczelni, ul. Sucharskiego 2, pokój 018 (poziom -1, obok Klubu Akademickiego) od 19-29 września w godzinach:
• poniedziałek, wtorek, czwartek – 12.00-14.00
• środa – 14.00-16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Akademia 50+