Ruszyły zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów klas 5. i 6 szkół podstawowych. Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji Narodowej.

W Polsce działa siedem ośrodków EUD: w Rzeszowie, przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, w Warszawie przy Szkole Głównej Handlowej, przy Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, przy Uniwersytecie w Białymstoku, a także w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.

Szanse na indeks EUD mają uczniowie, którzy w trakcie trwania zapisów, między 18 września a 2 października br. wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

WSIiZ przyjmie na studia 120 małych studentów. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

– Od kilku lat, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, staramy się promować przedsiębiorczość i edukację ekonomiczną wśród najmłodszych. Nasze doświadczenia pokazują, że ekonomia może być ciekawa również dla uczniów szkoły podstawowej – mówi Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Słuchacze zbliżającej się zimowej edycji EUD będą uczestniczyli w sześciu ciekawych wykładach. Na zajęciach będzie można dowiedzieć się: po co istnieją banki? czym jest marketing? czym się różnią działania marketingowe w internecie od działań tradycyjnych? co to jest rynek nieruchomości? czym jest rozwój gospodarczy i od czego zależy? co to jest kooperencja i dlaczego przedsiębiorstwa współpracują ze sobą? jak przekonywać innych do swoich racji? W jaki sposób skutecznie zaprezentować swoją osobę? oraz wielu innych ciekawych rzeczy.

Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Formuła zajęć jest zróżnicowana – składa się na nią wykład, prace warsztatowe oraz publiczna prezentacja wyników prac. Wykłady prowadzone są przez nauczycieli akademickich, a przy realizacji zajęć praktycznych pomagają wolontariusze. Podczas warsztatów mali studenci, odgrywając rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, uczą się pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody trzem najlepszym studentom w danym ośrodku.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich są nagradzani. Od niedawna studenci EUD mają też swoje pismo. To Magazyn Młodego Menedżera „Ekonopedia” skierowany do nastolatków zaciekawionych przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem. Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej i internetowej dostępnej na: www.ekonopedia.pl.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Zapisy na zajęcia EUD odbywać się będą w dniach 18 września – 2 października 2013 roku. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.