Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kontynuuje akcję „Wykłady dla osób chętnych”.

Uczestnictwo w “Wykładach dla osób chętnych”, polega na tym, że oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, studenci mogą bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane z listy wykłady na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności, czy zdawania egzaminu.

Propozycje interesujących wykładów w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014:

Administracja:

 • Prawo karne i prawo wykroczeń – Prof. dr hab. S. Waltoś (3LAZ/2012–12 godzin)
 • Ustrój samorządu terytorialnego – Dr hab. I. Niżnik-Dobosz (3LAZ/2012 – 10h)
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej – Dr K. Kurczewska (3UAZ/2012/ eA – 12h)
 • Prawo administracyjne cz II. – Prof. nadzw. dr hab. P. Chmielnicki (3LAZ/2012– 14 godzin)
 • Prawo a inne systemy kontroli społecznej – moralność, religia, obyczaje – Prof. dr hab. J. Hertrich-Woleński ( 1UAZ/2013 – 10h)
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego – dr hab. I. Niżnik-Dobosz (3UAZ/2012 – 12h)

Aviation Managament:

 • Wprowadzenie do zarządzania lotnictwem i polityki lotniczej (prof. Ulrich Desel (5 LED-A/2011/ZM– 30h)
 • Marketing lotniczy – mgr Piotr Kozłowski (3 LED-A-AV/2012 – 30h)
 • Sprzedaż linii lotniczej i zarządzanie zyskiem – mgr Piotr Kozłwoski (5 LED-A-AV/2011 – 15h)

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Kryminologia i kryminalistyka – dr Jan Swół (3LBD- 20 godzin)
 • Terroryzm we współczesnym świecie – dr inż. Tomasz Bąk (5LBD – 20 godzin)
 • Wojskowe organizacje obrony – dr hab. Stanisław Kowalkowski (3LBZ – 14 godzin)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Stylistyka i kultura języka – prof. nadzw. dr hab. Pelczar Wojciech (1 LDD/2013 – 20h)
 • Historia mediów w Polsce – prof. dr hab. Goban-Klas Tomasz (3 UDD/2012 – 14h)
 • Historia fotografii – profesor zw. Głowacki Andrzej (3LDD/2012 – 14h)

Ekonomia:

 • Ekonomia Integracji Europejskiej – prof. dr hab. Sulmicki Jan (5 LED/2011 – 20h)
 • Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim – prof. dr hab. Opolski Krzysztof (1 UED/2013 – 10h)
 • Ekonomia międzynarodowa – prof. nadzw. dr hab. Winiecki Jan (3UED/2012 – 15h)

Filologia angielska:

 • Wstęp do literaturoznawstwa, dr A. Martens (1LJD/2013/ANG – 25h)
 • Historia angielskiego obszaru językowego, prof. nadz. dr hab. Teresa Bela (3LJD/2012/ANG – 25h)

Finanse i rachunkowość:

 • Podstawy finansów – dr Gemzik-Salwach Agata (1 LED/2013 – 15h)
 • Przedsiębiorczość innowacyjna – mgr Łazarz Dominik (5LED/2011 – 15h)
 • Ubezpieczenia – dr Rodzinka Jacek (3 LED/2012 – 15h)

Informatyka:

 • Inteligentne systemy informacyjne – prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe (7 IIZ/2010 -10h)
 • Inżynieria systemów informatycznych – dr inż. Arkadiusz Lewicki (2UID/2012 – 14h)
 • Podstawy projektowania graficznego – dr inż. Łukasz Piątek (3IID/2012 – 20h)

Kosmetologia:

 • Dermatologia – dr n. med. Joanna Bartosińska (5LKoD/2011 – 15h)
 • Receptura Kosmetyczna – prof. zw. dr hab. Marian Sułek (3LKoD/2012 – 20h)
 • Chemia Kosmetyczna – prof. zw. dr hab. Marian Sułek (3LKoZ/2012 – 15h)
 • Towaroznawstwo Produktów Kosmetycznych – dr Tomasz Wasilewski (7LKoZ/2010/KE – 10h)

Logistyka:

 • Ekonomika transportu – dr Krzysztof Feret (1ILD/2013 – 20h)
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa – dr inż. Piotr Kozik (3ILD/2012 – 20h)
 • Ekologistyka – Kauf Sabina, prof. nadzw. dr hab. (5ILZ/2011 – 15h)

Turystyka i rekreacja:

 • Zarządzanie jakością usług turystycznych – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (1 UTD/2013 – 10h)
 • Turystyka a środowisko naturalne – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (3LTD/2013 – 10h)
 • Region turystyczny – prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica (1UTD/2013 – 14h)
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych – prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska (5LTZ/2011 – 10h)

Fizjoterapia:

 • Fizjoterapia ogólna – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (1LFzZ/2013 – 25h)
 • Kinezyterapia – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (3LFzD/2012 – 10h)

Zdrowie Publiczne:

 • Epidemiologia – prof. dr hab. Jan Gmiński (5 LZZ/2011 – 30h)
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – dr hab. Krajewski-Siuda Krzysztof (1 UZZ/2013 – 12h)

Pobierz harmonogram wykładów.

 

Uwaga! Ze względów organizacyjnych harmonogramy wykładów: Zarządzanie jakością usług turystycznych – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (1 UTD/2013 – 10h) oraz Region turystyczny – prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica (1UTD/2013 – 14h) zostaną udostępnione po 1 listopada br.

Aby zgłosić się na wykłady należy wypełnić formularz: formularz.wsiz.pl/wyklady/