Dwutygodnik COGITO opublikował właśnie raport na temat kierunku Turystyka i rekreacja. Jest to kierunek, który ma przed sobą przyszłość.

Studenci tego kierunku nie muszą martwić się o pracę. Z roku na rok przybywa. Wedle wszelkich badań socjologicznych, z racji starzejącego się społeczeństwa, dziedziny które będę zyskiwać to informatyka, zdrowie publiczne i właśnie turystyka i rekreacja.

W raporcie COGITO doceniono unikat w skali kraju, mianowicie Laboratorium CRS Amadeus, które mieści się w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej, który umożliwia bezpłatne zapoznanie się z nowoczesnym i stosowanym na całym świecie systemem rezerwacji biletów lotniczych czy hoteli.

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wymieniono jako jedną z niewielu uczelni w Polsce, na których warto studiować Turystykę i rekreację.

Studia z zakresu Turystyki i rekreacji kształcą specjalistów posiadających umiejętności kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz biegłego posługiwania się językami obcymi.

Dla kandydatów na studia WSIiZ przygotowała atrakcyjną ofertę edukacyjną. Zapraszamy do zapoznania się z nią!