Trwa okres rozliczeń podatkowych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje, że każdy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. My zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, która już od kilkunastu lat angażuje swoje środki finansowe na rzecz wsparcia rozwoju edukacji, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania.

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, działa od 2000 r. przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest organizacją pożytku publicznego powołaną dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów i studentów. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochody stanowią środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.,

W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, fundusze zgromadzone z tytułu wpłat 1% podatku Fundacja przeznaczyła na realizację programu stypendialnego oraz programu rozwoju talentów młodzieży uczącej się i studiującej oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. Corocznie Fundacja obejmuje patronatem Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich w WSIiZ, nagradzając finansowo koło naukowe, które przygotuje najlepsze stoisko. Fundacja obejmuje także patronatem i dofinansowuje organizację Studenckiej Konferencji Naukowej Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”.

Ponadto, Fundacja realizowała V edycję projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego pt. „Wirtualny Menedżer – konkurs ekonomiczny dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych”.

Głównym celem projektu było wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy w końcowej części rocznego zeznania podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068639 oraz wpisać równowartość 1% należnego podatku dochodowego. W składanym zeznaniu można również wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz wskazać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku.

Liczymy na Państwa wsparcie!