– Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna powinien być wykładany wyłącznie na najlepszych uczelniach, takich jak Wasza – twierdzi prof. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca nowej dyscypliny naukowej „Nauki o mediach” spotkał się z pracownikami i studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczął dr Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji WSIiZ. – Po latach usilnych starań udało się powołać do istnienia nową dyscyplinę naukową, która szczególnie powinna zainteresować studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: „Nauki o mediach”. Ważne jest jednak wyjaśnienie na czym polega różnica pomiędzy tą nową oficjalnie wreszcie uznaną dziedziną naukową, a „Naukami o poznaniu i komunikacją” – wyjaśnił w słowach wstępnych dr Gawroński.

Nowa dyscyplina „Nauki o mediach” jest ściśle zarezerwowana dla świata mediów i dziennikarstwa. Dotychczas obszar medioznawstwa włączony był w dyscyplinę szerszą „Nauki o poznaniu i komunikacji”, które powstały w głównej mierze z inicjatywy logików. Zdaniem prof. Adamowskiego, potrzebne jest jednak inne spojrzenie na media, zarówno pod względem metod naukowych, jak i języka je opisującego.

Profesor Janusz Adamowski, jeden z twórców „Nauk o mediach” przybliżył zebranym historię powstania kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zwrócił też uwagę na długą i trudną drogę, jaką trzeba było pokonać, aby taki kierunek w ogóle powstał. Wspomniał także o okresie, w którym dziennikarstwo zostało wykreślone z listy kierunków prowadzonych na uczelniach oraz o staraniach dotyczących jego przywrócenia. Sporo miejsca podczas spotkania poświęcono jakości kształcenia na dziennikarstwie.

– Jest w Polsce sporo uczelni, które nie zasługują na to, by mieć w swojej ofercie ten kierunek. Niegdyś jako inspektor Państwowej Komisji Akredytacyjnej robiłem wszystko, by je zamknąć. Na szczęście są i takie, jak wasza, która prowadzi ten kierunek na znakomitym poziomie – podsumował prof. Adamowski.

Dalsza część dyskusji poświęcona została już nowej dyscyplinie nauki. – Dzień, w którym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoływało „Nauki o mediach” (w sierpniu 2011 roku) uważam za jeden z najważniejszych w moim życiu, obok dnia ślubu i narodzin moich dzieci – powiedział prof. Adamowski.

Podczas spotkania dyskutowano także o przyszłości „Nauk o mediach”, o celach, do których powinno zmierzać dziennikarstwo i o poziomie, jaki dzisiaj reprezentuje wiele redakcji czy wielu dziennikarzy.

Spotkanie z prof. Adamowskim odbyło się 23 listopada 2012 roku w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA