Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała XIX wieczne sutry buddyjskie w podziękowaniu za pomoc w sfinansowaniu budowy szkoły dla dzieci koczowników tybetańskich w regionie Kham.

Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, tym bardziej, że to niezwykłe poświęcenie ze strony lokalnej społeczności. W tradycji tybetańskiej sutry są święte i nie mogą być podzielone ani rozproszone. Ale jeden z mnichów tak wyjaśnił tę pełną desperacji decyzję: „Czy boddhisatwa (święty w religii buddyjskiej) może zabić człowieka? Oczywiście, że nie może. Zdarzyło się jednak kiedyś tak, że boddhisatwa zabił człowieka, gdyż wiedział, że ten popełni potworną zbrodnię. W ten sposób ocalił i przyszłego winowajcę, i przyszłe ofiary. Można zatem czasami rozproszyć sutrę, nie popełniając grzechu, jeśli cel jest ważniejszy niż przewina”.

Tym celem jest szkoła i przyszłość tybetańskich dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w akcji zbierania pieniędzy na budowę szkoły oraz wszystkim darczyńcom. Akcja wciąż trwa, nadal prosimy zatem o Waszą hojność, która pomoże dokończyć budowę szkoły i da tybetańskim dzieciom nadzieję na lepsze życie.

Więcej informacji na stronie: cywilizacje.pl.