– W ramach przedsięwzięcia przybliżymy wspólne elementy kultury polskiej i ukraińskiej. Spotkania skierowane są do najmłodszych przedstawicieli Rzeszowa, od których w przyszłości będą zależeć wspólne relacji obu państw. Są również bardzo ważne dla studentów ukraińskich studiujących w Polsce reprezentujących swoją ojczyznę– twierdzi Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ w Rzeszowie (działającego po auspicjami MSZ).

Podczas Tygodnia Ukraińskiego w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej studenci z Koła Naukowego Forum Inicjatyw Europejskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będą organizować spotkania tematyczne skierowane do młodzieży szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Uczniowie zobaczą prezentacje tańca, pieśni, stroju, haftu i potraw ludowych, a także godła, flagi oraz alfabetu ukraińskiego. Kulturę i sztukę ukraińską przybliżą Yuliya Honcharuk i Nataliya Sokolova, Ukrainki, które studiują w WSIiZ.

– W przyszłości to społeczeństwo polskie, dzisiaj najmłodsi obywatele, będą wspierać i pomagać Ukraine w procesie integracji z Unią Europejską. Jeszcze kilkanaście lat temu Polska była w podobnej sytuacji i liczyła na pomoc innych państw – podkreśla Dominik Łazarz.

Czas spotkań przybliżających kulturę naszych wschodnich sąsiadów wiąże się z datą urodzin i 150 rocznicą śmierci Tarasa Szewczenki, ukraińskigo poety narodowego i malarza z epoki romantyzmu. Szewczenko jest m.in. autorem poematu Kaukaz oraz utworu Heretyk.