Informatyka to dziedzina wiedzy, która nieustannie i szybko się rozwija. Dla wszystkich, którzy w tej materii chcą pokazać "światu", czego dokonali lub co zamierzają uczynić, szykuje się ciekawe wydarzenie!

Ruszyła piąta edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego.

Do 20 kwietnia 2009 roku młodzi naukowcy, legitymujący się niebagatelnym dorobkiem naukowym w dziedzinie informatyki i jej zastosowań, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do konkursu im. dra hab. Witolda Lipskiego. Promuje on aktywność młodych adeptów nauki, którzy nie ukończyli jeszcze 30-go roku życia, ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach informatycznych, innowacyjności w pracy badawczej. Kandydatami mogą być pracownicy, doktoranci lub studenci szkoly wyższej lub instytucji – tak państwowej, jak i prywatnej – prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: nagrodalipskiego.edu.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią br. Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys. zł (brutto).

Zapraszamy więc do działania!