Na studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania każdego roku czeka kilka tysięcy ofert pracy. Tylko w pierwszym kwartale 2016 r. w uczelnianym Biurze Karier było ich 2500 – najwięcej ze wszystkich uczelni na Podkarpaciu (Według Dziennika Nowiny z 27.04.2016 r., Biuro Karier Politechniki Rzeszowskiej ma aktualnie 112 ofert, a Biuro Karier WSPiA – prawie 100).

Coraz więcej ofert pracy dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Pracodawcy znają WSIiZ właśnie poprzez swoich młodych pracowników, wyróżniających się doskonałymi umiejętnościami, kreatywnością i samodzielnością. Dzięki zajęciom i warsztatom z praktykami biznesu studenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy. To z kolei owocuje dalszą współpracą uczelni z ponad tysiącem pracodawców, którzy już od dłuższego czasu, bezpośrednio do Biura Karier WSIiZ przesyłają swoje oferty pracy.

Badanie losów absolwentów pokazało, że ponad połowa z nich – 56 proc., znalazła zatrudnienie w firmach prywatnych, a co trzeci zajmuje stanowisko kierownicze. Własną działalność gospodarczą prowadzi 7 proc. absolwentów WSIZ.

Sprawdź aktualne oferty pracy w serwisie Biura Karier WSIiZ

Zobacz materiał w Gazecie Codziennej NOWINY