Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
W roku 2016 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznano Certyfikat Uczelnia Liderów oraz wyróżnienie specjalne

W programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” WSIiZ zdobyła dotąd wszystkie możliwe nagrody – tytuł „Najwyższa Jakość Studiów” za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, tytuł „Aurea Praxis” dla rektorów wykazujących się zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, tytuł „Magna Academica” dla prof. Tadeusza Pomianka za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego oraz tytuł „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych.

– Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój – mówi Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”.

Recenzenci są zgodni: WSIiZ wyznacza trendy rozwoju Podkarpacia

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do ścisłej czołówki polskich uczelni i z powodzeniem może konkurować (co zresztą czyni) z prestiżowymi instytucjami akademickimi z kraju i zagranicy, nie wyłączając największych uniwersytetów – czytamy w uzasadnieniu przyznania certyfikatu „Uczelnia Liderów” 2016.

– Uczelnia to prężnie rozwijający się, nowoczesny, znakomicie zarządzany ośrodek nauki, dydaktyki i życia społecznego, który w regionie Podkarpacia nie ma sobie równych – tak pod względem potencjału innowacyjnego czy jakości kształcenia, jak i wartości czy zakresu oferty dydaktycznej. W okresie dwóch ostatnich dekad uczelnia zbudowała markę i pozycję podmiotu w pełni profesjonalnego, wychodzącego naprzeciw wielorakim oczekiwaniom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, kreatywnego, będącego wzorem efektywnego funkcjonowania dla wielu publicznych i niepublicznych szkół wyższych z całej Polski – kontynuują Recenzenci.

– Szkoła poprawnie zdefiniowała strategiczne, taktyczne i operacyjne cele zarządzania, w tym zarządzana jakością, a dostępna w jednostce oferta usług edukacyjnych (na różnych poziomach kształcenia) świadczy o umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców i stanowi świadectwo znaczącego potencjału Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w tym potencjału rozwojowego. Ewaluowana uczelnia, poprzez oferowane przez siebie know-how, jest także istotnym podmiotem wspomagającym i wyznaczającym trendy rozwoju Rzeszowa oraz całego Podkarpacia – głosi raport oceniający WSIiZ.

Pobierz cały raport oceniający WSIiZ.

„Uczelnia Liderów” to rzetelna analiza działalności uczelni

Program „Uczelnia Liderów” organizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Recenzenci oceniający uczelnię korzystają z wielu różnych źródeł informacji. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do informacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentów wewnętrznych, informacji z instytucji nadzoru i kontroli, danych statystycznych, informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, danych pozyskanych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Dzięki takiemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja recenzentów złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Zobacz, kto ocenia uczelnie.

– Wynik naszej certyfikacji to efekt rzetelnej analizy dokonywanej przez naukowców, a nie rezultat sumowania danych przez komputerowy algorytm. Każdy z naszych ekspertów dogłębnie, szczegółowo i z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły wyższej ocenia jej potencjał i rozwiązania w obszarze edukacji praktycznej czy współpracy z rynkiem pracy. Ewaluacja instytucji akademickich w Programie „Uczelnia Liderów” oparta jest na analizie jakościowej, a nie ilościowej – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.

Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się 5 lipca 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Ważne przesłanie dla maturzystów

Osiągnięcia WSIiZ w programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” są dla tegorocznych maturzystów i innych kandydatów na studia ważnym przesłaniem – to uczelnia, której warto zaufać i powierzyć jej losy swojej ścieżki kariery zawodowej.

Zobacz nagrody dla WSIiZ