Ukazał się drugi zeszyt praktycznego przewodnika po regulacjach prawnych, adresowany do studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, administracji, prawa i kierunków pokrewnych. Autorem porad jest dr Jan Swół, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne WSIiZ. Już zapowiada kolejne przewodniki.


Dr Jan Swół. Archiwum Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pierwszy z praktycznych przewodników, który ukazał się w 2014 r., obejmuje wybrane regulacje prawne z zakresu ruchu drogowego. Można w nim znaleźć obowiązujące wszystkich przepisy "Prawa o ruchu drogowym", a także szereg regulacji poświęconych służbom – Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służbie Celnej, a przede wszystkim Policji – uprawnionym do prowadzenia czynności związanych z kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji.

Drugi, właśnie opublikowany zeszyt praktycznego przewodnika poświęcony jest regulacjom dotyczącym cudzoziemców. Dlaczego właśnie temu zagadnieniu?

– Poniekąd za sprawą pewnego studenta bezpieczeństwa wewnętrznego, który chciał pisać pracę dyplomową obejmującą problematykę kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Ponieważ zgodziłem się, musiałem sięgnąć po regulacje prawne, które wykraczają poza potrzeby wynikające z programu studiów – mówi dr Jan Swół.

– Inny powód to nowa, stosunkowo mało znana ustawa o cudzoziemcach z 2013 roku. Uznałem, że w kontekście narastającego w całej Europie problemu imigrantów, wśród nich uchodźców, warto ją upowszechnić.

Dlaczego wykładowca WSIiZ zdecydował się proponować studentom swego rodzaju kompendia przepisów grupowanych tematycznie?

– Obecne pokolenie studentów to ludzie, którzy za jednym kliknięciem komputerowej myszki chcieliby uzyskać dostęp do wszystkiego, co potrzebne do opracowania jakiegoś tematu. I coś takiego im proponuję – wystarczy otworzyć elektroniczny zeszyt przewodnika, aby mieć dostęp do aktów prawnych z wybranej tematyki – tłumaczy motywy swej inicjatywy dr Swół.

Na tym nie koniec. Jak zauważa wykładowca WSIiZ – blisko 1700 pobrań pierwszego zeszytu praktycznego przewodnika uświadamia, że takie publikacje mają sens.

– W kolejce oczekują materiały do części drugiej zeszytu nr 1. Część ta poświęcona będzie problematyce policyjnej interwencji w związku z kolizją lub wypadkiem drogowym – deklaruje autor poradników. – Podtrzymuję też zamiar wydania poradnika poświęconego problematyce zatrzymania osoby…

Dr Swół myśli też o poradnikach wykraczających poza zakres tematyczny przedmiotu Techniki interwencji, który prowadzi ze studentami bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Z pewnością studentom przydatne byłyby również wskazówki, jak napisać pracę dyplomową czy projektową z zakresu kryminologii oraz kryminalistyki – zauważa.

Dotychczasowe zeszyty autorstwa dra Swoła dostępne są na stronie e-studia.org, w zakładce „Praktyczny przewodnik”.

Yana Cherniak

Przeczytaj też rozmowę z doktorem Janem Swołem na stronie Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ – kbw.wsiz.pl.

Na tej samej stronie (www.kbw.wsiz.pl) czytaj też rozmowę z prodziekanem WSIiZ ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "Na tradycyjne bezpieczeństwo rekrutujemy nadal. Będzie dużo strzelania, kryminalistyki, będzie obsługa dronów…"