W rzeszowskiej uczelni za studia MBA zapłacisz trzy razy mniej. Chętni już mogą składać podania. Unia dofinansuje prestiżowe studia dla biznesmenów.

Master of Business Administration (MBA) to najbardziej prestiżowe studia menedżerskie, uznawane na całym świecie. Pomagają w rozwoju zawodowym i mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wprowadza jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu studia podyplomowe MBA – zarządzanie zasobami ludzkimi. Dofinansowane przez UE studia dają wyjątkową możliwość uczestnictwa w takim kształceniu na Podkarpaciu za cenę kilkakrotnie niższą niż w innych ośrodkach w Polsce.

Projekt „Inwestycja w kadry 3" realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Studia będą trwać 3 semestry (460 godz. lekcyjnych). Są skierowane przede wszystkim do właścicieli firm lub pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe pragnących efektywnie wykorzystać wiedzę teoretyczną i doskonalić umiejętności praktyczne w sprawnym zarządzaniu personelem.

Nauczysz się najnowszych metod zarządzania

Studia przygotowują do efektywnego zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem najnowszych metod. Program obejmuje istotne zagadnienia dotyczące prawnych, psychologicznych i organizacyjnych aspektów zarządzania personelem z uwzględnieniem doskonalenia umiejętności interpersonalnych, komunikacji wewnętrznej w firmie, zarządzania zmianami, a także problematykę związaną z ekonomicznymi zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia dobór profesjonalnej kadry, złożonej z doświadczonych i cieszących się uznaniem praktyków i teoretyków, a także nowoczesne aktywizujące metody dydaktyczne i program nauczania. Absolwenci otrzymują Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych wg wzoru MEN-I-9SW oraz dyplom ukończenia studiów MBA sygnowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Cena studiów jest trzykrotnie niższa od faktycznych kosztów. Koszt kształcenia dla małych przedsiębiorstw wynosi 4200 zł, dla średnich 4800 zł, podczas gdy faktyczny koszt wynosi 12000 zł.

Osoby chętne mogą zgłaszać poprzez wypełnienie kwestionariusza na stronie: csp.wsiz.rzeszow.pl i wybierając z aktualnej oferty kierunek MBA ZZL.

MBA – executive

Inna możliwość prestiżowych studiów dla kadry menadżerskiej jaką oferuje WSIiZ we współpracy z Europäische Fernhochschule Hamburg i w oparciu o program tej Uczelni to studia podyplomowe MBA – executive. Studia trwają 4 semestry, 1800 godzin, w tym 460 godz. w systemie stacjonarnym oraz 2 tygodnie praktyk zagranicznych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w systemie zaocznym. Absolwenci otrzymują dyplom Europäische Fernhochschule Hamburg oraz Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

Program obejmuje najważniejsze problemy związane ze ekonomicznie efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem ich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działania, przy wykorzystaniu najnowszych metod analizy stanu i podejmowania optymalnych decyzji. Za realizację połowy zajęć (900 godz.) w formie kształcenia na odległość odpowiada strona niemiecka, która, po dostarczeniu słuchaczom odpowiednich materiałów w języku angielskim, weryfikuje wiedzę na podstawie egzaminów przeprowadzanych na WSIiZ. Druga część zajęć prowadzona jest przez WSIiZ, w tym 440 godz. w trybie stacjonarnym oraz 460 godz. w formie projektów. Uczestnicy studiów muszą posiadać dobrą znajomość języka angielskiego i pozytywną ocenę na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia kierowane są do właścicieli lub pracowników odpowiedzialnych za kierowanie różnej wielkości przedsiębiorstwami pragnących efektywnie wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie sprawnego zarządzania firmą. Cena: 6000 EURO.

Urszula Pasieczna