Już 9 października 2019 r. o godzinie 13:30 odbędzie się uroczyste otwarcie Urban Lab Rzeszów / ul. 3 Maja 13, 35-030 I piętro/

Urban Lab Rzeszów – to projekt adaptacji koncepcji Urban Lab
w Polsce opracowany wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów zakładający przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia koncepcji Urban Lab w dwóch miastach: Gdyni i Rzeszowie. Urban Lab Rzeszów to miejsce, którego celem będzie włączenie mieszkańców miasta do dyskusji w obszarach wypracowania i wdrażania różnorodnych form innowacyjności. Założeniem Urban Lab, jako laboratorium miejskiego będzie również stymulowanie rozwiązań o charakterze pionierskim oraz prezentacja rozwiązań rzeczywistych problemów związanych z wyzwaniami miejskimi.

Urban Lab Rzeszów stanowić będzie to instrument współpracy miasta
z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Misją Urban Lab będą działania oparte na 4 filarach:
1) Współpracy z Partnerami poszukującymi rozwiązania dla zdiagnozowanych problemów miejskich.
2) Bazie danych dla osób poszukujących rozwiązań poprawy życia w mieście.
3) Urban Cafe tj.przestrzeni dla rozwoju i kreowania innowacyjnych rozwiązań.
4) Inkubatorze innowacji wsparcie procesu inkubacji dla innowacyjnych pomysłów dotyczących rozwiązań problemów miejskich.

Zobacz program