Rok akademicki 2008/2009 uważam za rozpoczęty – tymi słowami Rektor Tadeusz Pomianek zakończył uroczystą Inaugurację trzynastego już roku istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Nie da się ukryć, że ten ostatni był bardzo dobry. Mnóstwo w nim było ważnych wydarzeń i sukcesów – samej Uczelni, jej studentów i pracowników naukowych. Wszystkie one sprawiły, że WSIiZ jeszcze bardziej umocniła swoją wysoką pozycję na mapie polskich szkół wyższych. Te osiągnięcia, podczas uroczystej inauguracji, wszystkim zebranym w uczelnianej auli, przypomniał zaprezentowany film.

I chyba właśnie z tego powodu Rektor Tadeusz Pomianek, w swym wystąpieniu skupił się nie na przeszłości a na planach, jakie na ten rok postawiła przed sobą Uczelnia. Nie zabrakło w nim jednak także refleksji ogólniejszej natury, dotyczących kondycji polskiego szkolnictwa wyższego w ogóle, a środowiska naukowego w szczególności.

Wiele zdań, wypowiedzianych przez prof. Pomianka podczas Inauguracji, zdawało się mieć konkretnych adresatów. I chyba dobrze, wszak wśród gości byli np. przedstawiciele władzy – rządowej i samorządowej. Byli też parlamentarzyści. Wszyscy, od których decyzji i zaangażowania, zależy rozwój polskiej edukacji.

Władze WSIiZ – jak wynikało z wystąpienia Rektora – nie zamierzają jednak czekać na przysłowiową mannę z nieba. Priorytety na najbliższy rok akademicki zostały już ustalone. Jednym z nich będzie np. jeszcze mocniejsze niż do tej pory „umiędzynarodowienie” środowiska studenckiego i naukowego Uczelni…

Wśród gości nie zabrakło jednak również m.in. przedstawicieli duchowieństwa, władz zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i ludzi biznesu, z których firmami WSIiZ współpracuje od lat. Tak na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i czysto biznesowej, opracowując dla nich konkretne rozwiązania, których wdrożenie może np. podnieść jakość stosowanych w nich systemów zarządzania.

Uroczysta atmosfera Inauguracji udzieliła się także zaproszonym gościom. Sporo z ich strony padło ciepłych słów pod adresem WSIiZ. I wydaje się, że nie była to tylko zwyczajowa kurtuazja.

– Miasto jest z was dumne – mówił Henryk Wolicki, wiceprezydent Rzeszowa. Jak sam przyznał, była to dla niego już… 13 Inauguracja na WSIiZ, na której był obecny. Przez te wszystkie lata mógł więc śledzić rozwój Uczelni i jej wkład, jaki wnosi w rozwój Rzeszowa i całego regionu.

W podobnym tonie utrzymane były również wypowiedzi innych zaproszonych gości, m.in. biskupa Edwarda Białogłowskiego i wicewojewody Małgorzaty Chomycz.

Jak co roku, swoje „pięć minut” – ale jakże ważne i miłe – mieli świeżo upieczeni absolwenci Uczelni, którzy błysnęli w minionym roku szczególnymi osiągnięciami (wszyscy otrzymali nagrody), jak i ci, dla których droga po dyplomy licencjata lub magistra, dopiero się rozpoczęła. Kilkunastu reprezentantów tych ostatnich, w imieniu wszystkich swoich kolegów i koleżanek, złożyło uroczyste ślubowanie. Immatrykulację poprowadził Prorektor Wergiliusz Gołąbek.

I to chyba również głównie do studentów skierował swój wykład, kończący uroczystość Inauguracji, Aleksander Hall – historyk i były polityk, od lat współpracujący z WSIiZ. Człowiek, który – śmiało to można powiedzieć – był jednym z tych, którzy na przełomie lat 80. i 90. zmieniali Polskę z socjalistycznej w demokratyczną. Po to między innymi, aby powstać i rozwijać się mogły takie uczelnie, jak chociażby WSIiZ. I to tamtym właśnie wydarzeniom, pamiętnego 1989 r., Aleksander Hall poświęcił swój wykład.

Rok akademicki 2008/09 już się rozpoczął. Jaki będzie?

– Mamy nadzieję, że równie udany, jak ten miniony – powiedział Rektor Pomianek.

Żeby tak się stało, wszystkich – studentów, pracowników, władze Uczelni – czeka mnóstwo pracy. No i dobrze…