Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. ALO dziś jest szkołą publiczną, 25 lat temu była pierwszą szkołą niepubliczną w regionie. W przedświąteczną środę zorganizowano uroczyste spotkanie jubileuszowe, w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta, którą koncelebrował ks. Biskup Jan Wątroba oraz Duszpasterz Akademicki WSIiZ i Dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie ks. Andrzej Cypryś.

Główna część uroczystości jubileuszowych odbyła się w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w strukturze której działa ALO. W imieniu społeczności akademickiej Uczelni przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

W swoim wystąpieniu Rektor przedstawił m.in. genezę stworzenia liceum, nawiązując do starożytnej Grecji – Oto na wschodnich przedmieściach Aten, przy świątyni Apollina był ogród który nazywał się lykeion, czyli dzisiejsze liceum. I oto w tym lykejonie Arystoteles spacerując ze swymi uczniami po uczelni, nauczał ich dwóch rzeczy: wiedzy i mądrości. O wiedzę dzisiaj stosunkowo jest łatwo, o tą drugą – mądrość – jest zdecydowanie trudniej.

Ponadto dr Gołąbek pogratulował jubileuszu oraz działalności, Dyrektor ALO Renacie Łunarskiej, całemu gronu pedagogicznemu oraz uczniom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów, na miarę co najmniej takich jak ostatnio otrzymany laur dla najbardziej innowacyjnego liceum w Polsce.

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Po wręczeniu wyróżnienia głos zabrała dyrektor ALO Renata Łunarska, która nawiązała do dynamicznego rozwoju placówki oraz licznych sukcesów w okresie ostatniego ćwierćwiecza – Szkoła całkowicie bezpłatna, kameralna i otwarta na młodzież. Cały czas się rozwijamy, wprowadzamy nowe przedmioty, piszemy programy autorskie i innowacje pedagogiczne, by nadążyć za szybkim tempem zmian cywilizacyjnych i ciągle zmieniającymi się potrzebami młodzieży.

Dyrektor Łunarska wspomniała również o najnowszej nagrodzie dla Liceum, która niejako jest podsumowaniem wielu lat efektywnej pracy uczniów i nauczycieli – Ukoronowaniem wszystkich naszych wysiłków włożonych w rozwój ALO jest przyznany nam, w wyniku ogólnopolskiego konkursu, tytuł Innowacyjnej szkoły oraz Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Laur, na który pracowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy tej szkoły. Składam im wszystkim wielkie podziękowania za ich pracę i wytrwałość. Dziękuję i proszę o gorące brawa dla moich drogich współpracowników.

Podczas uroczystości Prezydent WSIiZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek wraz z Władzami WSIiZ wręczyli dyrektor Renacie Łunarskiej dyplom uznania za działalność, przyznany Uchwałą Jubileuszową na cześć Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, przyjętą przez Senat WSIiZ.

Krzyształy Przyjaciela ALO

Ważnym elementem uroczystej gali było wręczenie Kryształów Przyjaciela ALO, które zostały przyznane osobom zasłużonym dla rozwoju Liceum.

Pierwszy kryształ otrzymała Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch,w dowód uznania za motywowanie ALO do podejmowania innowacyjnych działań podnoszących jakość kształcenia i pełnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołą.

Drugi jubileuszowy Kryształ otrzymał Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, jak podkreśliła Dyrektor Łunarska w dowód uznania za okazane zaufanie, otwartość na podejmowane przez szkołę działania, inspirowanie oraz zapewnienie wszechstronnego wsparcia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.

Kolejne kryształy otrzymali Dariusz Kuźniar za wieloletnią współpracę i otwartość na realizację wspólnych projektów oraz Prezes Opteam Tomasz Ostrowski za wieloletnią kooperację, w zakresie rozwijania kierunku technologie internetowe i wspierania Podkarpackiego Konkursu Informatycznego.

Bene mertitus de Academia

Jubileuszowa gala była też okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia”, które Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w dniu 15 września 2017 postanowił przyznać dwóm osobom.

Pierwszy medal za wieloletni wkład w rozwój liceum oraz twórcze kierowanie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, a w szczególności za pełną pasji pracę pedagogiczną na rzecz kształtowania charakterów młodych ludzi oraz przygotowanie ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie otrzymała Renata Łunarska – Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Drugi medal w uznaniu za wieloletni wkład w rozwój liceum w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Placówki, twórcze zarządzanie, a także za pełną osobistego zaangażowania pracę na rzecz kształcenia młodych pokoleń Polaków otrzymał Czesław Wal, były wieloletni dyrektor Liceum przy WSIiZ.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów i absolwentów ALO. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbować „Jubileuszowy Tort” przy którym Prorektor ds. Nauczania WSIiZ dr Andrzej Rozmus wygłosił życzenia jubileuszowe.Podczas uroczystej gali byli obecni przedstawiciele świata nauki, szkolnictwa i biznesu, a także absolwenci ALO, w których imieniu głos zabrał Marek Żołdak. Akademickie Liceum Ogólnokształcące ukończyło 21 roczników uczniów.

Patronat honorowy nad Jubileuszem 25-lecia ALO objęli: Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.

Szkoła otrzymała kilkanaście listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu m.in. od Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej.

Galeria