19 marca 2018 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół średnich oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”. Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Spotkanie otworzył dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, który przywitał przybyłych gości oraz zaakcentował, że Uczelnia rozpoczynając projekt „Klasy Patronackie” nie spodziewała się, tak dużego zainteresowania ze strony placówek edukacyjnych z regionu. W swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz bardzo dobrą współpracę z dyrekcją i nauczycielami szkół.

Projekt klasy patronackie, który kończy obecnie 5 lat, jest dla nas bardzo ważny. Inicjatywa ta wyraża nasze przekonanie, że nie jesteśmy w stanie dobrze kształcić, bez dobrej relacji i jej pogłębienia ze szkołami średnimi – powiedział dr Andrzej Rozmus.

– Warto zaznaczyć, że w I edycji programu wzięło udział 17 szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, łącznie 30 klas w ramach trzech kierunków. Aktualnie już jedenaście kierunków studiów WSIiZ ma swoje klasy patronackie, których liczba osiągnęła blisko 90 z prawie czterdziestu szkół z województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego – podkreśliła Joanna Molter, koordynatorka projektu edukacyjnego „Klasy Patronackie WSIiZ”, która podsumowała dotychczasową realizację programu szkół patronackich.

W ramach projektu „Klasy patronackie WSIiZ”, uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę średnią. Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dyrektorom szkół i koordynatorom, którzy byli najbardziej aktywni w ramach projektu edukacyjnego „Klasy patronackie WSIiZ”. Nagrody otrzymało blisko 30 nauczycieli:

Iwona Stasiowska (II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy)
Joanna Dymitrowska (Zespół Szkół nr 2 w Dębicy)
Marzena Kowalczyk (Zespół Szkół nr 4 w Dębicy)
Agnieszka Będuch-Karpińska (Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach)
Katarzyna Danecka (I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Jarosławiu)
Katarzyna Krzanowska (Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu)
Zbigniew Głowacki (I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle)
Alina Ziętek-Salwik (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej)
Zbigniew Gleń (Liceum Plastyczne w Krośnie)
Grzegorz Tomkowicz (Liceum Plastyczne w Krośnie)
Leszek Sarzyński (Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku)
Zbigniew Trębacz (Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku)
Tomasz Kasper (Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku)
Andrzej Makówka (Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku)
Mariusz Wojciechowski (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu)
Henryk Golba (Zespół Szkół Technicznych / III LO w Mielcu)
Beata Machała (Zespół Szkół Technicznych / III LO w Mielcu)
Maria Jachyra (Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie)
Agnieszka Mazur (Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach)
Beata Suwała-Szczechowska (Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie)
Barbara Fryc (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Jolanta Radwan (I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Ewa Kolendowska (II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Andrzej Szymanek (II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Marek Plizga (III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie)
Marta Micał (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie)
Anna Murias (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie)
Edyta Niemiec (Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie)
Janusz Mach (Zespół Szkół w Sieniawie)

Spotkanie uświetnił wykład Doroty Dominik, wieloletniego pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, pod tytułem “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe czy stare wyzwania”.

Zobacz galerię z wydarzenia