21 listopada 2016 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”. Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Spotkanie otworzył dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, który przywitał przybyłych gości oraz zaakcentował, że Uczelnia rozpoczynając projekt „Klasy Patronackie” nie spodziewała się, tak dużego zainteresowania ze strony placówek edukacyjnych z regionu. W swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz bardzo dobrą współpracę z dyrekcją i nauczycielami szkół.

– Warto zaznaczyć, że w I edycji programu wzięło udział 17 szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, łącznie 30 klas w ramach trzech kierunków. Aktualnie już jedenaście kierunków studiów WSIiZ ma swoje klasy patronackie, których liczba osiągnęła blisko 80 z ponad czterdziestu szkół z województwa podkarpackiego i małopolskiego – powiedział dr Andrzej Rozmus.

– W ramach projektu, Uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez Szkołę ponadgimnazjalną. Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. Dodatkowo placówki edukacyjne biorące udział w projekcie mogą liczyć na doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej – podkreśliła Urszula Binduga z WSIiZ, która podsumowała dotychczasową realizację programu szkół patronackich

Podczas spotkania wręczono nagrody dyrektorom najbardziej aktywnych szkół i wyróżnienie otrzymało dziesięć z nich tj.:
– Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
– Zespół Szkół nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
– II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
– Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
– Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
– II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
– Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
– Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Dodatkowo wręczono nominację dziewięciu nowym szkołom, które w tym roku dołączyły do programu szkół patronackich WSIiZ.

Spotkanie uświetnił wykład Marka Soi, wieloletniego wizytatora Kuratorium Oświaty, Dyrektora Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych pod tytułem "Innowacje pedagogiczne dla rozwoju szkoły oraz indywidualnego rozwoju ucznia”.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia