Konkurs strzelecki na strzelnicy
multimedialnej, turniej drużynowy w paintball, strzelanie z ASG – to tylko niektóre atrakcje Turnieju Strzeleckiego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odbędzie się ona 15 czerwca
2015 roku w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Patronat nad imprezą objęło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.


Oto najważniejsze atrakcje:

  • Strzelanie sytuacyjne (Strzelnica "Sniper" KE): konkurs strzelecki na strzelnicy multimedialnej trzyekranowej. Strzelanie sytuacyjne. Zadanie zestrzelenia siedmiu ruchomych celów,
  • Strzelanie na strzelnicy multimedialnej (Strzelnica "Sniper" Taberna): konkurs strzelecki na strzelnicy multimedialnej jednoekranowej. Strzelanie "na celność i skupienie" do tarczy sportowej,
  • Paintball – zawody drużynowe (las za Taberną): trzyosobowe zespoły toczą walkę. Ilość trafień decyduje o zwycięzcy. Ograniczona liczba amunicji do 21 szt., i czasu do 4 minut,
  • Strzelanie z różnych postaw ASG (plac przed Taberną): Strzelanie z postawy leżącej, klęczącej oraz stojącej z biegiem pomiędzy kolejnymi celami z broni ASG na czas,
  • Pokaz dronów (namiot przed Taberną),
  • Pokaz Laboratorium Kryminalistycznego,
  • Konkursy zorganizowane przez Klub Fitness Calypso,
  • Grill dla wszystkich uczestników.

Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00.