Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęły współpracę w zakresie interdyscyplinarnych badań na temat sposobu konsumpcji mediów przez Polaków.

Naukowcy z Laboratorium Badań Medioznawczych UW i Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, dzieląc się doświadczeniami i dotychczasową wiedzą, podjęli wspólne działania mające na celu rozwijanie badań w zakresie młodej dyscypliny nauki o mediach. Dotychczas nie podejmowano szeroko zakrojonych badań ogólnopolskich poświęconych tej tematyce.

Wpływ mediów na relacje społeczne jest zauważany i badany od dawna, wiele wiadomo również o tym jakie są dane demograficzne osób na co dzień korzystających z poszczególnych mediów. Wielu badaczy stara się również weryfikować zmiany w sposobach korzystania z mediów ze względu na wiek użytkowników i ich zainteresowania.

Dużą popularnością cieszą się również badania użytkowników Internetu. Jednak najczęściej w badaniach dotyczących polskich konsumentów mediów uwaga skoncentrowana jest na wybranych aspektach, wskazanych okresach, wydarzeniach, które mniej lub bardziej koncentrują uwagę odbiorców. Zadanie, które postawiły przed sobą zespoły badawcze z UW i WSIiZ polega na podjęciu próby zaobserwowania i opisania pewnych tendencji ujętych w szersze ramy czasowe. Prace nad pierwszym, wspólnym projektem dwóch zespołów są już zaawansowane, a ich wyniki będą znane w połowie 2017 roku.

Uniwersytet Warszawski to największa uczelnia w Polsce, w której na 21 wydziałach kształci się około 45 tys. studentów oraz ponad 3 tys. doktorantów. Uczelnia jest również jedną z najlepszych i najstarszych polskich szkół wyższych, powstała 200 lat temu, na mocy edyktu Aleksandra I, pod nazwą Królewski Warszawski Uniwersytet. O randze tego Uniwersytetu świadczy też to, że studiowało w nim pięciu Noblistów (m.in. Henryk Sienkiewicz i Czesław Miłosz).