16 lutego 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.

Celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy jego uczestnikami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów.

Przedmiotem projektu jest utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną. współpraca z uzdrowiskiem Bardejovske Kupele na Słowacji, Truskawiec na Ukrainie, Druskienniki na Litwie.
Klaster ZiT będzie w pierwszym okresie działał w woj. podkarpackim (gminy Iwonicz Zdrój, Rymanów i Horyniec Zdrój) i świętokrzyskim (gminy Busko Zdrój i Solec Zdrój). Do końca III kwartału 2010 roku skład uczestników klastra zostanie powiększony o przedsiębiorców i samorządy z gmin Polańczyk i Latoszyn (woj. podkarpackie) oraz Nałęczów i Krasnobród (woj. lubelskie).

Do końca I kwartału 2011 roku, tj. po uruchomieniu informatycznej platformy komunikacyjnej, klaster obejmie także przedsiębiorców i samorządy z pozostałych województw Polski Wschodniej: woj. podlaskie – gminy Augustów, Supraśl i Mielnik; woj. warmińsko-mazurskie – gmina Gołdap. Do końca I kwartału 2011 roku nawiążemy również współpracę transgraniczną z przedsiębiorcami i samorządami z Bardejovskich Kupeli (Słowacja), Truskawca (Ukraina) i Druskiennik (Litwa). Będziemy dążyć, aby w klastrze uczestniczyli – już od czwartego kwartału 2010 roku – nie tylko przedsiębiorcy świadczący usługi uzdrowiskowe, lecz także szeroko rozumiane usługi turystyczne, w zakresie różnorodnych kategorii turystyki (ekoturystyka, turystyka aktywna, turystyka kulturowa), w tym noclegowe i gastronomiczne), a także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju turystyki i rozwoju regionalnego.


Zakres projektu oraz planowane działania

  • Rozwój współpracy
  • Doskonalenie komunikacji organizacyjnej
  • Podnoszenie kwalifikacji
  • Podwyższanie innowacyjności
  • Internacjonalizacja działalności
  • Promocja działalności

Wszystkie proponowane w ramach niniejszego projektu działania, zgodnie z wymaganiami osi priorytetowej I, mają na celu stworzenie sprzyjających warunków inwestycyjnych powstawania innowacji i ich dyfuzji, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a także współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.

Zdjęcia: Adam Janusz