Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych), w szczególności kierunków: Administracja, Dziennikarstwo, Ekonomia, do wzięcia udziału w V Uczelnianym Konkursie Wiedzy Prawnej.

Konkurs odbędzie się w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 i składać się będzie z dwóch etapów.

Pierwszy etap odbędzie się 20.05.2010 (piątek) o godz. 17.00 .

Pierwszy etap Konkursu polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru z następujących dziedzin prawa:

  • Podstawy prawa;
  • Prawo administracyjne z uwzględnieniem problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego;
  • Postępowanie administracyjne;
  • Prawo karne materialne;
  • Prawo cywilne materialne;
  • Prawo konstytucyjne.

Drugi etap odbędzie się 03.06.2010 (piątek) o godz. 17.00.

Drugi etap Konkursu będzie polegał na rozwiązywaniu jednego kazusu z wybranej przez Uczestnika dziedziny prawa, np. sporządzeniu umowy, pozwu, odwołania od decyzji administracyjnej. Do II etapu przechodzą Uczestnicy, którzy w I etapie zdobyli co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

NAGRODY

  • I miejsce – zwolnienie z 50% czesnego przez jeden semestr
  • II miejsce – zwolnienie z 30% czesnego przez jeden semestr
  • III miejsce – zwolnienie z 20% czesnego przez jeden semestr

– Laureaci Konkursu (I, II, III miejsce) oraz siedmiu kolejnych Uczestników II etapu Konkursu zostaną zwolnieni z zaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z wystawieniem oceny 5,0 z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu.
– Uczestnicy, którzy przejdą do II etapu Konkursu, czyli uzyskają co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi z testu zostaną zwolnieni z zaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z wystawieniem oceny 5,0
z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu.
– Uczestnicy biorący udział w Konkursie, którzy uzyskają co najmniej 40% poprawnych odpowiedzi z testu przeprowadzonego w I etapie Konkursu mogą zostać zwolnieni z zaliczenia ćwiczeń , co jest równoznaczne z wystawieniem oceny 3,0 z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu.

Zgłoszenia należy kierować do asystentów z Katedry Prawa Administracyjnego do 15 maja 2011.: pokój nr 225, tel. 8661- 135.

Zgłoszenia można nadsyłać także na e-mail: akedzior@wsiz.rzeszow.pl lub mberdel@wsiz.rzeszow.pl