23 maja 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej odbędzie się VI Studencka Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: www.facebook.com/naukaipasja

Konferencja, tak jak w roku ubiegłym, została objęta honorowym patronatem Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”.