Zakończył się Kongres Public Relations. Już po raz siódmy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez trzy dni była stolicą branży PR.

Kolejny wykład został wygłoszony przez Prezesa Zarzadu Alert Media Communications, Adama Łaszyna, na temat "Ekranowa odyseja. Blaski i cienie medialnych wystapień polityków i nie tylko (2007- 2008)". Według Łaszyna żyjemy obecnie w erze "medialnego teatru", w którym gwiazdami są politycy oraz ludzie mediów. Debaty polityczne, wg prelegenta, to nie miejsce na merytoryczną dyskusję, ale wielkie show. Wykład "Polski poseł – mapa zalezności. Instytucjonalne ramy komunikowania politycznego" wygłosił dr Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Doktor pokazał m. in. jak bardzo różnią się od polskiego, systemy głosowania na świecie.

O "spin – doktorach" mówił w swoim wystąpieniu Marek Skała, dyrektor Megalit Instytut Szkoleń. Na przykładzie wystapień Lecha Kaczyńskiego i kilku innych znanych polityków, przedstawił on jak łatwo zdarza się przedstawicielom świata polityki mylenie pozycji z tożsamością. Skała poruszył również problem mediów, toczących walkę o czytelników za wszelką cenę – nawet za cenę rzetelnej informacji.

W pierwszym dniu Kongresu został rozstrzygnięty konkurs "Mocni wizerunkiem". Podczas tegorocznej edycji, statuetki otrzymały następujace firmy:

  • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
  • Rzeszowski Zakład Energetyczny
  • Talens Polska Sp. z o. o.

"Mocni wizerunkiem" to coroczne wyróżnienie dla firm, które intensywnie wykorzystywały metody i techniki PR.

Drugi dzień Kongresu otworzył Marek Wróbel z Neron APR. Tematyka poruszana w prelekcjach oscylowała wokół „Portretu własnego PR-owców”. Zostały m. in. zaprezentowane badania dotyczące analizy wizerunku PR-owca w mediach, badania dotyczące samopostrzegania ludzi z branży PR, a także historia kształtowania się polskiego Public Relations. Specjaliści dokonali również podziału branży na trzy pokolenia: pionierów, biznesmenów i pracowników.

Rolę kobiet w branży PR poruszyły Lidia Marcinkowska, Prezes Zarządu Neuron APR oraz Eliza Misiecka – Prezes Zarządu Genesis PR. W swoim wykładzie starały się znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego tak mało kobiet znajduje się na kierowniczych stanowiskach w firmach zajmujących się PR.

Doktor Jacek Trębecki podjął próbę porównania do działań wojennych trudy naukowców i studentów w nauce public relations.

W ostatni dzień Kongresu uczestnicy mieli szansę wysłuchać wykładów m. in. Juliusza Bolka z firmy ARS-PR, nt. "CSR w Polsce – prawda czy mit?", Liliany Anam, założyciela CSR-info, "Raportowanie społeczne: pomiędzy marketingiem a sprawozdawczością".

Druga część sesji głównej upłynęła pod hasłem odpowiedzialności społecznej w Polsce jako wyzwania dla biznesu. Krzysztof Kępiński, przedstawił działania w zakresie CSR swojej firmy, następnie poprowadził warsztaty w trakcie których, zasymulowano przykładową sesję dyskusyjną z interesariuszami firmy.

VII Kongres Public Relations w ciagu trzech dni zgromadził m. in. naukowców, dziennikarzy, praktyków i menadżerów PR z firm, agencji PR, oraz fascynatów PR.

"Jak co roku w Rzeszowie odbywa się jedno z dwóch największych wydarzeń w branży public relations w Polsce. Kongers PR ewoluuje i zmienia się wraz ze zmianą świadomości w zakresie wykorzystywania nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi public relations. " – mówi dr Dariusz Tworzydło, pomysłodawca i główny organizator kongresu.