Licznie przybyłych gości na VIII już Kongres Public Relations swoim inauguracyjnym wystąpieniem przywitał prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, Protektor WSIiZ . Życzył on wszystkim zgromadzonym owocnych, wartościowych intelektualnie debat oraz satysfakcji ze spotkania.

„PRostytucja polska, czyli kryzys polskiego PR” – taki tytuł nosił wykład Sebastiana Chachołka Prezesa Zarządu Grupy PRC. Krytykuje on obraz polskiego PR, który pozostawia wiele do życzenia. Cytując poetę Andrzeja Bursę, który dawno temu to przewidział „i dziś już sensu nawet nie ma, by pytać, czy już wszyscy jesteśmy głupkami, czy ciągle głupków z nas robią”. Nie ma sensu, bo nie trzeba pokazywać Joli Rutowicz, żebyśmy chcieli Jolę Rutowicz mieć. Ten typ zjawiska nie miałyby miejsca gdyby nie potrzeby odbiorców, pragnienia oglądania show. Poruszając temat „mody na kryzys”, zauważa pozytywne aspekty tego zjawiska. Przywołuje motyw katharsis jako oczyszczenia polskiej branży , co jego zdaniem pozwoli pozostać na rynku tylko najlepszym firmom. Optymistyczny i dający nadzieję cytat z serialu Alternatywy 4 : „Być może nasze czasy są jak sprężyna. Schodzimy na dół żeby się odbić”, kończy prezentację.

„Czego się Jaś nie nauczy….”

W następnym przemówieniu Wiesław Gałązka, Redaktor, Kierownik Pracowni Badań Komunikacji Politycznej i PR Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu mówi o szkoleniach wizerunkowych polskich polityków. Pokazuje istotny wpływ mediów bulwarowych na obraz polskiej sceny politycznej. Media oczekują poczytności, oglądalności dlatego polityk staje się towarem, bowiem nic bardziej nie przyciąga uwagi odbiorcy jak sensacja. Dodaje również, że zmiana wizerunku to nic innego jak manipulacja. Bez komentarza również nie pozostaje demoralizacja, oraz nieudolny wizerunek polskich polityków.

Największe wpadki 2008/2009 wg Adama Łaszyna

Adam Łaszyn Prezes Alert Media wybrał dziesięć najciekawszych wydarzeń medialnych na przełomie roku 2008/2009. Dotyczyły one niestety głównie „wpadek” czy wizerunkowych katastrof polityków. Przeprowadzona została także analiza i ocena działań medialnych głównych partii politycznych. Autor referatu zwrócił uwagę na popularne aktualnie zjawisko blogów, które z niszowego narzędzia Pr, w ostatnim roku stało się jego czołowym narzędziem. Pod koniec wystąpienia wywiązała się żywa dyskusja na temat kondycji polskiego PR, pokazywanego w mediach niemalże jako choroby oraz deprawowanego za sprawą polityków. Czego skutkiem jest list otwarty branży PR protestujący przeciwko nadużywaniu w debacie publicznej terminu public realtions oraz utożsamianiu go z manipulacją, propagandą czy kłamstwem.

Autor: Katarzyna Hil


Transmicja kongresu dostępna jest tutaj
.
Zapraszamy do Galerii, w której można obejrzeć zdjęcia z pierwszego dnia VIII Kongresu Public Relations