23-24 listopada 2011 roku odbędzie się VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN. Już po raz kolejny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została partnerem wydarzenia. Najważniejszym punktem kongresu będzie jedyny w Polsce w tym roku wykład Masaaki Imai – Guru Kaizen.

Tematem przewodnim kongresu jest Total Productive Maintenance, czyli zbiór narzędzi, pozwalający efektywnie zarządzać parkiem maszynowym i utrzymaniem ruchu. Występują dwie możliwości rozpatrywania korzyści z wdrożenia TPM człowiek i maszyny. Z jednej strony, dzięki wspólnemu podejmowaniu decyzji oraz przejęciu odpowiedzialności za pracę maszyn, zwiększa się efektywność wszystkich pracowników. Ułatwia to rozpoznanie i eliminowanie błędów a tym samym poprawia środowisko pracy oraz bezpieczeństwo. Z drugiej zaś strony, dzięki eliminacji strat maszyn tj. nieplanowanych przestojów, braków czy długich przezbrojeń, zwiększa się efektywność i elastyczność parku maszynowego i procesów produkcyjnych.

Najważniejszym celem wprowadzenia TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer: zero braków, zero awarii i zero wypadków. Firmy wprowadzą proces TPM obniżają koszty przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu efektywności i jakości. W efekcie podnoszą swoją konkurencyjność na rynku.Prelegenci to praktycy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w stosowaniu narzędzi TPM. Przedstawią rzeczywiste przykłady z Gemba i rezultaty i efekty, które osiągnęli dzięki zastosowaniu w praktyce. Pozwoli to uczestnikom lepiej zrozumieć korzyści z wdrażania narzędzi optymalizujących oraz zainspiruje do podjęcia.

Specjalnie przygotowany na VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN wykład już pierwszego dnia po oficjalnym otwarciu wygłosi Guru Kaizen-Masaaki Imai. Podzieli się z uczestnikami swoimi obserwacjami z wizyt w europejskich i amerykańskich firmach. Zwróci uwagę na elementy, które są istotne we wdrażaniu Kaizen. Do priorytetowych tez na których opierać się będzie wystąpienie należy m.in. „Poziom przepływu, synchronizacji i poziomowania w całej firmie musi być odzwierciedlany we wskaźnikach”, „Działania Kaizen prowadzą do wyszczuplenia procesów, a te z kolei powinny generować korzyści dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.”

Oprócz wystąpienia Guru Kaizen zebrani będą mogli wziąć udział w m.in. wykładach takich jak: „Rola obsługi autonomicznej i prewencyjnej w efektywnym zarządzaniu parkiem maszyn” czy „TPM jako antidotum na konflikt pomiędzy Służbami Utrzymania Ruchu a Działem Produkcji”.

Ponadto dla pierwszych 20 osób zapisanych na kongres odbędą się godzinne konsultację z Masaaki Imai. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako Partner Strategiczny Kongresu serdecznie zaprasza do udziału.

Edyta Kowalska