Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach! To wielki sukces i powód do dumy – mówi prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ – i znakomity początek obchodów roku jubileuszowego – dodaje.

Wysiłek uczelni w budowaniu potencjału naukowego został doceniony. Dzięki decyzji o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora uczelnia zyskała status uczelni akademickiej. Tym samym WSIiZ jest jedną z czterech uczelni w kraju (obok UW, UJ i UMCS), które mogą prowadzić seminaria doktorskie i przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach.

Nadanie uprawnień w tym obszarze jest zwieńczeniem konsekwentnie realizowanej polityki, która została również zauważona i doceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną, czego wyrazem była bardzo wysoka ocena na kierunku Dziennikarstwo, czy milion złotych za wzorcowe wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Zaczęliśmy od ukierunkowania studiów dziennikarskich na komunikowanie wizualne, media cyfrowe, komunikację wizerunkową i social media. – Co za tym idzie, również doktoraty będą ukierunkowane na te, przyszłościowe gałęzie mediów – mówi prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Współczesne media, a właściwie – multimedia, to obszar blisko związany z grafiką komputerową – stąd też, część problemów badawczych z tego obszaru znajdzie odzwierciedlenie w rozprawach doktorskich – dodaje prof. Mark W. Bannatyne.

Zatrudniamy i współpracujemy z kilkunastoma znakomitymi medioznawcami. Seminaria prowadzone będą przez wybitnych specjalistów tematyki mediów i nowych mediów. Prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Sławomir Gawroński, czy prof. Mark W. Bannatyne z Purdue Institute w USA to doświadczeni wykładowcy i wybitni akademicy. Pod ich opieką mają szansę powstać wartościowe dysertacje.

Nauki o mediach to nowa dyscyplina naukowa. Jest odpowiedzią środowiska akademickiego na dynamiczny rozwój mediów i multimediów. Co za tym idzie seminaria zorientowane będą głównie na nowe media, media cyfrowe, social media i szeroko pojęty internet. Jest to zdecydowany krok w przyszłość. – Nauki o mediach są niezbędne dla zrozumienia i doskonalenia wszystkich sektorów współczesnego społeczeństwa. Tak narodowego, jak i globalnego, światowego, a więc polityki, gospodarki i handlu, finansów, kultury, edukacji, a także rozrywki i zabawy – podkreśla prof. Tomasz Goban-Klas. – Pogłębiona analiza w każdej z dziedzin nauk społecznych musi zatem zawierać elementy nauk o komunikowaniu i mediach – dodaje.