W bezpłatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie maturę zdali wszyscy uczniowie. Szczególnie dobrze poszła im matematyka.

Matura w ALO na 100%
Nauczycielka matematyki Zofia Machnicka z uczennicami

Ten wynik to powód do dumy, podkreśla Renata Łunarska, dyrektor szkoły. Aż 80% naszych uczniów podniosło swój wynik z matematyki w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego. Na 58 zdających, 15 osób podniosło wynik o ponad 20 % a rekordzistka nawet o 42% !

Średnia krajowa z matematyki wyniosła w tym roku 56%, w ALO – 67%.


Klaudia Skiba, absolwentka ALO, odbiera świadectwo maturalne

Na sukces po prostu trzeba zapracować – dodaje dyrektorka szkoły. Realizujemy autorski program nauczania matematyki, który opiera się przede wszystkim na indywidualizacji nauczania. Pracujemy w grupach dobranych pod względem potencjału uczniów, prowadzimy kółka wyrównawcze i kółka dla uzdolnionej matematycznie młodzieży.


Matura w ALO na 100% – dumni absolwenci przed swoją szkołą

Tygodniowy wymiar godzin jest u nas wyższy niż w innych szkołach średnich. Jednak najważniejsze jest zaangażowanie nauczycieli. Nauczycielki matematyki w ALO, Zofia Machnicka i Urszula Górak, pracowały z uczniami nawet w soboty i podczas ferii zimowych. Na osiągnięcia nie trzeba było długo czekać, na co wskazują wyniki egzaminu maturalnego.