Koła naukowe Centrum Studiów nad Terroryzmem, Instytutu Badań nad Cywilizacjami, Historyków, Amatorskiej Reżyserii Filmowej oraz Filmoznawcze zorganizowały w środę, 9 marca 2011 roku projekcję i późniejszą dyskusję nt filmu „Krwawa Niedziela”.

Film opowiada o dramatycznych wydarzeniach z 30 stycznia 1972 roku, kiedy z przedmieść Derry (zamieszkanego w większości przez katolików) w Irlandii Północnej wyruszył pokojowy marsz zorganizowany przez społeczny ruch Civil Rights. Protestujący zamierzali dotrzeć do centrum miasta, gdzie miał odbyć się wiec. Mimo starań organizatorów nie udało się uniknąć starć z brytyjskim wojskiem, podczas których zginęło 14 osób.

To wydarzenie, nazywane dziś Krwawą Niedzielą, jest świetnym przykładem eskalacji działań wojennych wskutek napięć religijnych .

Spotkanie odbyło się w środę 9 marca 2011 roku w Klubie Akademickim, poprowadził je dr Maciej Milczanowski.