27 maja br. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie (RODM), działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, zorganizował debatę, dotyczącą kolejnej rocznicy członkostwa Polski w UE, połączoną z przedstawieniem zakresu działalności Ośrodka w kontekście aktywności podkarpackich samorządów i instytucji na polu współpracy międzynarodowej.

Przygotowane przez RODM w Rzeszowie spotkanie zgromadziło wielu zwolenników integracji europejskiej. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz reprezentacji instytucji oświatowych. Liczne grono stanowiła również młodzież szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych województwa podkarpackiego.

Prelegentami podczas debaty byli: Karolina Chrząstek – dyrektor Biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej, w imieniu Pani Poseł, prof. Bartłomiej Kamiński – ekspert Banku Światowego, wykładowca WSIiZ w Rzeszowie, Katarzyna Lechowska-Winiarz – wicedyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Wspólnie z panelistami podjęto dyskusję nt. korzyści polskiej integracji oraz perspektywy dalszego rozwoju Polski i Podkarpacia w kontekście budżetu UE na lata 2014-2020.

Paneliści wskazywali przede wszystkim na możliwości jakie Polska otrzymała w związku z członkostwem w strukturach UE, podkreślano m.in. wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, właściwe wykorzystanie środków UE oraz dalsze perspektywy Polski w kontekście integracji walutowej.

Zdaniem pana prof. Kamińskiego perspektywa polskiego członkostwa w UE już w latach 90-tych XX w. wyeliminowała wiele negatywnych pomysłów społeczno-gospodarczych. Widoczny jest też pozytywny wpływ na wielu płaszczyznach dotyczących naszego codziennego życia. Ochrona praw konsumenta, zmiany dotyczące operatorów telefonii komórkowych, praw pasażerów przewozów lotniczych.

Pani Karolina Chrząstek, dyrektor Biura Pani Poseł do PE Elżbiety Łukacijewskiej podkreśliła, że społeczność lokalna naszego regionu podczas licznych spotkań z Panią Poseł nadal wykazuje ogromny entuzjazm wobec Unii Europejskiej. Jest on widoczny, mimo pewnych trudności związanych z prawodawstwem unijnym, o którym również wspomniała dyrektor Biura.

Członkostwo Polski w strefie euro pod względem technicznym jest nieuniknione, musimy jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu – poinformował uczestników debaty przedstawiciel Banku Światowego pan prof. Kamiński.

Zmiany dotyczące nowej perspektywy finansowej dotyczyć będą przede wszystkim obszarów wsparcia, większego nakierowania środków UE na programy regionalne. Ponadto środki Europejskiego Funduszu Społecznego, dziś będące w komponencie regionalny PO KL będą włączone głównie w Regionalne Programu Operacyjne – powiedziała pani Katarzyna Lechowska-Winiarz – dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W debacie poruszono także kwestie współpracy transgranicznej Podkarpacia oraz pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Obecna pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest wysoka i w ostatnich latach rośnie dość znacząco w różnych rankingach europejskich i światowych. Przykładowo w rankingu firmy Deloitte i Amerykańskiej Rady ds. Konkurencyjności pt. „Światowy indeks konkurencyjności przemysłu 2013”, Polska obok Niemiec i Wielkiej Brytanii znalazł się w pierwszej piętnastce światowych liderów sektora produkcyjnego – podkreślał pan Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Pod koniec debaty zgromadzeni paneliści odpowiadali na pytania publiczności oraz komentarze dotyczące tematyki Polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

W drugiej części spotkania przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na polu współpracy międzynarodowej zostali zaproszeni na spotkanie prezentujące założenia działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Podczas spotkania można było porozmawiać z zespołem RODM oraz wymienić swoje spostrzeżenia dotyczące możliwości współpracy z Ośrodkiem.

Dziś jeszcze zapraszamy również na program „Dyskusyjny klub radiowy” (22:05 – 00:00) na antenie Polskiego Radia Rzeszów, gdzie kontynuować będziemy problematykę poruszą podczas debaty. Z redaktorem Adamem Gałczyńskim rozmawiać będą Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Mieczysław Janowski były Poseł do Parlamentu Europejskiego.