"Terroryzm a prawa człowieka" – taką nazwę nosiło seminarium, zorganizowane 10 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Eksperci dyskutowali o różnych metodach zwalczania terroryzmu w kontekście poszanowania praw człowieka. Podczas spotkania odbyła się też promocja książki, o tym samym tytule, pod red. prof. zw. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej i gen. bryg. rez. dr. inż. Tomasza Bąka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach VI Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, w 64 rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

– To jedno z najważniejszych osiągnięć ONZ, które dotyczy poszanowania człowieczeństwa i godności ludzkiej. Chodzi o III generacje praw człowieka. Zawierają one m.in. prawo do życia, wolności wyznania, zakaz tortur, ale też prawa ekonomiczne, socjalne, kulturowe, a nawet solidarność i braterstwo – wyjaśniła prof. Dr hab. Halina Zięba – Załucka z Katedry Prawa Administracyjnego WSIiZ.

– Na każdym państwie ciąży obowiązek zapobiegania aktom terroryzmu. Działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa państwa powodują niejednokrotnie ograniczenie praw człowieka i obywatela. W związku z tym, kluczowym problemem jest poszukiwanie kompromisu pomiędzy indywidualnymi swobodami człowieka a wymogami bezpieczeństwa państwa – podkreślił zaś Dr Leszek Baran z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

O bezpieczeństwie portali lotniczych, które musi być zagwarantowane pasażerom w zakresie poszanowania praw człowieka, mówił kpt. Artur Bogacz – kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce. Poruszył on m.in. temat nietykalności osobistej i prywatności podczas kontroli na lotnisku.
– Sposoby przeprowadzania kontroli na lotniskach określa System Międzynarodowego Prawa Lotniczego. 3 funkcjonujące modele to systemy: europejski, amerykański i izraelski. Najmniej restrykcyjny i oparty na wysokim poziomie zaufania do pasażera, jest system europejski. Z kolei najbardziej restrykcyjny, z niską jawnością regulacji prawnych jest system izraelski – zauważył kpt. Artur Bogacz.

Na temat walki o prawa człowieka w rewolucji arabskiej mówił dr Maciej Milczanowski z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ.
– Arabska rewolucja nadal trwa. Ma jednak inny wymiar i podłoże w różnych państwach. O zorganizowanym buncie społecznym w charakterze rewolucji możemy mówić w przypadku Egiptu i Tunezji, gdzie toczy się walka o prawa człowieka – stwierdził dr Maciej Milczanowski.
Dr Milczanowski zauważył też, że podłożem buntu były m.in. wzorce zachodnie, które stały się coraz bardziej powszechne i ogólnie znane dzięki dostępowi do Internetu. To spowodowało wzrost świadomości praw człowieka i w efekcie bunt.
– W Egipcie widać narastające rozwarstwienie społeczne. Ponad 50 proc. społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa. Ich prawa nie są respektowane. Dopiero obecnie tworzona jest w tym państwie konstytucja – podkreślił dr Maciej Milczanowski.

Organizatorami spotkania byli: Katedra Prawa Administracyjnego WSIiZ, Instytut Studiów nad Terroryzmem WSIiZ, Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem oraz Koło Naukowe Politologów WSIiZ.

W tym samym czasie, w holu głównym uczelni, studenci z Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ oraz Amnesty International zbierali podpisy pod listami obrońców praw człowieka, w ramach XIII Maratonu Pisania Listów. W tym roku uczelnia wysyła listy m.in. do: Kim Dzong-Ila, domagając się zamknięcia obozu pracy Yodok i uwolnienia przebywających tam więźniów politycznych, a także list wsparcia dla Jabbara Savalana, więzionego studenta z Azerbejdżanu i list w obronie Fatimy Hussein Al-Badi skazanej na karę śmierci w Jemenie. Maraton Pisania Listów jest już coroczną inicjatywą WSIiZ.