20 maja 2008 roku odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa "Wampiriada", zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów. Zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni, wykazali ogromne zainteresowanie akcją.

Mimo, iż chętnych do oddania krwi było wielu, prawie 1/3 osób musiała zrezygnować z czynnego udziału w "Wampiriadzie". Powodem było niespełnianie, przez potencjalnych krwiodawców, kryteriów zdrowotnych – najczęściej była to zbyt niska waga lub wyniki morfologii.

Mimo to udało się zgromadzić ponad 11 litrów krwi!
"Wampiriada" organizowana jest w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 6 lat. W ramach akcji, do tej pory zebrano już ponad 68 litrów krwi.