10 i 11 czerwca 2017 roku w Rzeszowie odbyły się znane w całej Polsce warsztaty ADAMED SmartUP Academy. Zajęcia prowadzili m.in. dydaktycy i naukowcy Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

ADAMED SmartUP Academy to program specjalnych kursów skierowanych do młodych pasjonatów nauki. Była to prawdziwa gratka dla młodzieży chcącej pogłębiać swoją wiedzę w takich dziedzinach jak biotechnologia (w Rzeszowie), medycyna, fizyka czy chemia.

Uczestnicząc w projekcie młodzi ludzie zdobyli cenną wiedzę i rozwinęli swoje naukowe pasje, a także poznali inne osoby o podobnych zainteresowaniach. Zajęcia odbyły się w pięciu dużych miastach w całej Polsce – Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku, Trójmieście, Olsztynie.

W ramach kursów ADAMED SmartUP Academy oferowane są dwa rodzaje warsztatów – kursy dwudniowe o tematyce: biochemia, medycyna, fizyka, chemia oraz kilkugodzinne warsztaty organizowane we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej. Kursy ADAMED SmartUP Academy są podzielone na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Naukowcy z Wydziału Medycznego WSIiZ zapoznali młodzież z następującymi kwestiami dotyczącymi biochemii: Czym są podstawowe molekuły życia i jak je badamy? W jaki sposób dysfunkcje w działaniu molekuł prowadzą do powstania stanów patologicznych? Jakich substancji używamy w leczeniu tych dysfunkcji i jakie są mechanizmy ich działania?

Więcej informacji