3 kwietnia 2014 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje „Warsztaty lotnicze” dla uczniów szkół średnich. W tegoroczną edycję Warsztatów Lotniczych zaangażowali się studenci koła naukowego Aviation Management Club.

W przygotowanych prezentacjach przedstawią oni najciekawsze fakty związane z funkcjonowaniem rynku przewozów lotniczych, a wszystkie prelekcje zostaną zaprezentowane w sposób przystępny dla uczniów szkół średnich.

Data: 03.04.2014
Czas trwania: 10.00 – 13.15
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, sala RA101

Program warsztatów:
10.00 – rozpoczęcie warsztatów i powitanie gości
10.05 – Airport – infrastructure and work organization – prelegenci: Paweł Szwiec, Karol Syper
(prezentacja w języku angielskim)
11.50 – Największe europejskie lotniska – prelegenci: Bernadetta Surmacz i Korneliusz Bator
11.35 – przerwa w warsztatach połączona ze zwiedzaniem uczelni
11.55 – Linie lotnicze Cargo – czyli logistyka i lotnictwo – prelegenci: Marcin Smulski i Przemysław Lamers
12.40 – Becoming flight attendant – from dream to first flight – prelegent: Bernadetta Surmacz
(prezentacja w języku angielskim)
13.00 – zakończenie warsztatów i prezentacja kierunku Aviation Management

Odbiorcami warsztatów mogą być uczniowie klas 1-3.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: mnedza@wsiz.rzeszow.pl.

Jest to trzecia edycja cieszących się popularnością spotkań, kolejne warsztaty zostaną zaplanowane w maju oraz czerwcu.