Zorganizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Bankiem PEKAO SA seminarium naukowe pt. Anatomia kryzysu okazało się sukcesem organizacyjnym. Jak mówi pomysłodawca i koordynator projektu dr Andrzej Cwynar – Cieszę się, że udało nam się zgromadzić tak wybitnych specjalistów. Chociaż na pozór było to spotkanie stricte naukowe, to jego pozytywne konsekwencje praktyczne są bezdyskusyjne.

Spotkanie przebiegało w miłej i zarazem profesjonalnej atmosferze, którą zapewniali znakomici prelegenci, jak również liczne audytorium. Temat kryzysu jest nam wszystkim znany. Nie zmienia to jednak faktu, iż bardzo wysoki poziom wystąpień sprawiał, iż właściwy przekaz mógł się nieco ukryć pod osłoną fachowej nomenklatury.

W pełni merytorycznego podsumowania dokonają niebawem organizatorzy. W tym miejscu starczy powiedzieć, że rozpoczął Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, który po dopełnieniu formalności gospodarskich oraz złożeniu gratulacji na ręce twórców E-finansów (Finansowy Kwartalnik Internetowy e-finanse, przyp.red.) za pięć lat efektywnego działania, nakreślił obraz sytuacji kryzysowej i potencjalnych dróg wyjścia z punktu widzenia niepublicznego szkolnictwa wyższego. Rektor zwrócił również uwagę na konieczność nawiązania ścisłej współpracy szkolnictwa z biznesem.

Następnie głos zabrał Prezes PEKAO SA, były Premier, Jan Krzysztof Bielecki, który sytuację, z którą się zmagamy opisał słowami Hegla – Sowa Minerwy zawsze wylatuje o zmierzchu. Słowa powyższe wytłumaczył następująco – zasadą, którą wyznaję jest lepiej zapobiegać, niż leczyć. Znamy zazwyczaj rozwiązania problemów, niestety po fakcie. Sztuka polega na takim przewartościowaniu myślenia, żeby przewidywać. Jest to szczególnie istotne, kiedy mowa o ryzyku. Pan Prezes podkreślił również, że szukając rozwiązań określonych problemów trzeba „szyć na miarę” tj. uwzględniać specyfikę podmiotów, których owe problemy dotyczą.

Następny z prelegentów, którym był prof. Krzysztof Rybiński mówił o sile źle użytej wiedzy, która rozpoczęła „erę turbulencji”. Mieliśmy względny spokój, spekulacje na rynkach finansowych doprowadziły do katastrofy, której efekty będziemy odczuwać jeszcze długo. Nie zmienia to faktu, że potem nastąpi kolejny okres spokoju. Nie wiadomo tylko jak nisko będzie ulokowany punkt wyjścia. Prof. Rybiński mówił również o dwóch sposobach myślenia o kryzysie. Pierwszy głosi, że kryzys jest wynikiem porażki rynków finansowych, drugi zaś, że kryzys to rynkowy mechanizm oczyszczający z błędów popełnionych przez rządzących.

Metodą wyjścia z kryzysu zdaniem prof. Rybińskiego jest znaczne uproszczenie obowiązujących procedur. Jako przykład mistrza w radzeniu sobie z sytuacjami ekstremalnymi profesor podał karalucha, który swój sukces zawdzięcza temu, iż reaguje jedynie na podstawowe bodźce i do tego reaguje na nie natychmiast i w sposób zdecydowany.
Następna prelegentka, dr Agata Gemzik-Salwach (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) mówiła o konieczności wprowadzania innowacji, w tym również finansowych, które są koniecznym elementem rozwoju każdego kraju.
Ciekawy głos zabrał prof. Aleksander Chłopecki, jedyny nie ekonomista wśród prelegentów. Zwrócił on uwagę na fakt rozbieżności między językiem finansów, a językiem prawa, który finanse owe stara się uregulować. Jako przykład tego nieprzystawania podał wycinek z prowadzonych przez siebie rozmów, w których usiłował wytłumaczyć rozmówcom, że short position, to nic zdrożnego, to po prostu „pozycja dłużnika” (i nie ma nic wspólnego z Kamasutrą).
Prof. Jan Sulmicki (WSIiZ w Rzeszowie, były wiceminister w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych) omawiał zagadnienia związane ze strefą euro, koncentrując się na relacjach z Europejskim Bankiem Centralnym. Dr Wojciech Misiąg mówił zaś o braku woli ośrodków decyzyjnych do przeprowadzania analiz efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych. Dr Tomasz Skica (WSiiZ w Rzeszowie) rozważał problem pozornego spokoju osiągniętego kosztem sektora prywatnego, którego przedstawiciel, Prezes Stanisław Sroka był ostatnim prelegentem.

Po serii wystąpień przyszedł czas na oczekiwaną dyskusję. Oczekiwaną, bo nie często pojawia się możliwość zadania pytania tak wielu specjalistom na raz. Pytania padające z Sali były celne, ale trafiani nimi prelegenci odparowywali je z gracją i pełnym profesjonalizmem.

Moderatorem zarówno części referatowej, jak i wieńczącej Seminarium dyskusji był prof. Witold Koziński, wiceprezes NBP i pracownik naukowy WSIiZ w Rzeszowie. Jego krótkie, acz celne komentarze wygłaszane pomiędzy wystąpieniami sprawiały, iż dynamika seminarium nie słabła. Mimo, iż czasami atmosfera zyskiwała znaczną temperaturę, prof. Koziński sprawnie trzymał w ryzach prelegentów, jak i audytorium, dzięki czemu odnotowano jedynie niewielki poślizg czasowy.

Podsumowując stwierdzić należy, że seminarium to, w ocenie samych uczestników, jak i odbiorców było ważnym i potrzebnym głosem w około-kryzysowej debacie. Pokazało również, że możliwe i niezwykle potrzebne są inicjatywy prowadzące do stworzenia platformy porozumienia między teoretykami i praktykami.

Maciej Ulita

Rzecznik Prasowy WSIiZ