Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają do udziału w Konkursie Młody Ekonomista. Do wygrania nagrody pieniężne w wysokości 6 000zł za I miejsce, 4 000zł za II miejsce i 3 000zł za III miejsce.

Napisz esej na temat: Jakie instytucje mogą przyczynić się do wzrostu dobrobytu w Polsce.

W Konkursie mogą wziąć udział studenci do 25. roku życia, wszystkich kierunków studiów.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można zdobyć tutaj.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 16 listopada 2016, godzina 24.00