Do 30 listopada 2014 roku można składać pracę w konkursie "W poszukiwaniu Natury 2000", organizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska". Konkurs ma na celu promowanie ochrony cennych, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, które występują na obszarach działania programu Natura 2000.

Konkurs skierowany jest w szczególności do studentów dziennikarstwa oraz nauk przyrodniczych. Zgłosić pracę może jednak każdy, kto interesuje się ochroną przyrody i chciałby sprawdzić swój warsztat pisarski – jedynym warunkiem jest studiowanie na uczelni wyższej.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie materiału promującego ideę ochrony przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Artykuły powinny zawierać od 3 do 5 tysięcy znaków ze spacjami, natomiast materiał audiowizualny powinien trwać maksymalnie 5 minut.

Prace można zgłaszać do 30 listopada 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2014 r. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.

Pobierz regulamin konkursu
Pobierz formularz zgłoszeniowy